SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAMRY” W GIŻYCKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000140619
Numer REGON: 000487670
Numer NIP: 8450000122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/3400/23/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004876702002-11-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAMRY” W GIŻYCKU2002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4432002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina GIŻYCKO miejscowość GIŻYCKO2002-11-29 do dziś
2. Adresulica JAGIEŁŁY nr domu 1 kod pocztowy 11-500 poczta GIŻYCKO 2003-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.1983 R. 21.06.2002 R. - NOWY TEKST STATUTU2002-11-29 do dziś
225.04.2003 R. UCHWAŁĄ NR 10/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO: § 4, § 13, § 20, § 22, § 28, § 29, § 30, § 31, § 39, § 40, § 49, § 55, § 67, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 87, § 88, § 89, § 95, § 103, § 129; DODANO § OD 83 ZE ZNAKIEM 1 DO § 83 ZE ZNAKIEM 182003-07-14 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 9/2006 Z DNIA 22.06.2006 R. ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 8 UST. 3, § 11, § 19, § 23 UST. 1, § 26, § 31 UST. 1, § 40 UST. 4, § 41, § 42, § 43, § 44, § 61 UST. 3, § 77, § 83 UST. 3, § 83 (1), § 83 (4) UST. 1PKT 5, § 83 (10), § 83 (11), § 83 (14), § 83 (16), § 83 (17), § 83 (18), § 87 UST. 1 I 2, § 89 UST. 3 I 4, § 109, § 118 UST. 2, § 123 UST. 1, § 124, § 139 UST. 1, DODANO: W § 17 UST. 2 PKT 5 I 6, W § 28 UST. 3, W § 87 UST. 4 PKT 4, W § 103 UST. 4 I 5, § 113 PKT 14, W § 141 UST. 4, SKREŚLONO: W § 12 PKT 8 I 9, W § 20 UST. 3, W § 40 UST. 2, W § 89 UST. 5 I 6 STATUTU. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/N/2006 Z DNIA 01.12.2006 R. ZMIENIONO: § 83 (9), § 83 (15), § 83 (17), § 103 UST. 4, DODANO: W § 11 UST. 2 PKT 6, SKREŚLONO: W 83 (1) UST. 1 PKT 3, W § 83 (4) UST. 1 PKT 3, W § 83 (10) PKT 3, W § 83 (18) UST. 1 PKT 2 STATUTU.2006-12-11 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 5/07 Z DNIA 19.11.2007 R., ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 03/N/08 Z DNIA 08.02.2008 R., ZMIENIONO: § 11, § 16, § 17, § 24, § 29 UST. 2, § 30 UST. 2, § 33, § 37, § 38, § 40 UST. 6, § 53 UST. 2, § 56 UST. 1 PKT 2, § 57 UST. 2 PKT 4, § 61, § 62, § 67, § 77, § 81, § 83, § 84, § 85, § 87, § 89, § 97 UST. 2 I 6, § 99, § 100, § 101 PKT 15, § 102, § 103, § 104, § 105 UST. 1, § 107, § 108, § 110 UST. 3, § 111, § 112 UST. 1, § 116, § 119 UST. 1 PKT 6, 7 I 8, § 119 UST. 2, § 123 UST. 1 I 3, § 138, § 139 UST. 2, § 141 UST. 3, DODANO: W § 6 UST. 4, W § 14 PKT 5, W § 116 UST. 2, W § 129 UST. 1 PKT 8, UCHYLONO: W § 4 UST. 1 PKT 1 (1), W § 28 UST. 1 PKT 4, § 39, W § 40 UST. 4, § 52, W § 55 UST. 2 PKT 3, W § 56 UST. 3, § 63-§ 66, § 70-§ 73, W § 75 UST. 1 PKT 1, W § 78 UST. 1, OZNACZENIA I NAZWY ROZDZIAŁÓW V.1-V.5, § 83 (1)-§ 83 (18), § 95, W § 96 UST. 1 PKT 4, W ROZDZIALE XII PKT F, § 125-§ 127, W § 129 UST. 2 STATUTU.2008-03-07 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3 ODBYTEGO W DNIACH: 27.06.2011 R. -I CZĘŚĆ, 28.06.2011 R. -II CZĘŚĆ ZMIENIONO: § 13 UST. 2, UCHYLONO: § 13 UST. 3 STATUTU.2011-09-23 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODBYTEGO W DNIACH: 19.05.2014 R., 20.05.2014 R., - ZMIENIONO § 89 UST. 3, § 111 UST. 1, UCHYLONO § 99 UST. 5, DODANO § 143.2014-06-11 do dziś
715.05.2017 R. I CZĘŚĆ WZ, 16.05.2017 R. II CZĘŚĆ WZ, 19.05.2017 R. - W § 13 DODANO UST.72017-07-12 do dziś
8UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21.05.2018R. I CZĘŚĆ WZ, 22.05.2018R. II CZĘŚĆ WZ, 23.05.2018R. III CZĘŚĆ WZ, ZMIENIA SIĘ: W § 1 UST. 2, § OD 6 DO 8, § 10, § OD 14 DO 18, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 § OD 48 DO 52, § 53, W § 55 UST. 1, W § 56 UST. 1 PKT 2 I PKT 10, W § 56 UST. 2, § 57, § 59, § 60, § 68 I 69, W § 99 UST. 5., § 129, UCHYLA SIĘ: W § 12 PKT 3, § 13, § 19, § 20, W § 62 UST. 2, W § 97 UST. 5. DODAJE SIĘ: § 52 ZE ZN. 1, § 52 ZE ZN. 2, § 63.2018-11-19 do dziś
9UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21.05.2018R. I CZĘŚĆ WZ, 22.05.2018R. II CZĘŚĆ WZ, 23.05.2018R. III CZĘŚĆ WZ, ZMIENIONO: § 9, § 58, § 87 UST. 2 STATUTU.2018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYSZUTA2002-11-29 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-29 do dziś
21. NazwiskoCUDZANOWSKI2002-11-29 do dziś
2. ImionaSTEFAN2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2021-11-08 do dziś
2. ImionaKAMIL2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWIDOWICZ2021-11-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ŁUKASZ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŁAS2021-11-08 do dziś
2. ImionaANETA2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKIEWICZ2021-11-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASKIAN2021-11-08 do dziś
2. ImionaARTUR2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIŃSKA2021-11-08 do dziś
2. ImionaEMILIA ANETA2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALITKA2018-11-19 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2018-11-19 do dziś
2. ImionaBOHDAN2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWICZ2018-11-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZANAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-10-06 do dziś
241 BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-10-06 do dziś
341 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-06 do dziś
468 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2015-10-06 do dziś
568 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-10-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA I REMONTOWA NA RZECZ OSÓB TRZECICH2015-10-06 do dziś
768 NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-10-06 do dziś
841 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-10-06 do dziś
968 NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 13.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
4data złożenia 21.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-11 do dziś
5data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 1.01.-31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 2008 R.2009-09-11 do dziś
8data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
10data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-11 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
12data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
18data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
19data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
20data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-11 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
31.01.-31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
42008 R.2009-09-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-11 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
61.01.-31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
72008 R.2009-09-11 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-23 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-11 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów