SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000140538
Numer REGON: 001065734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/15153/22/279]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010657342002-11-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2002-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ nr w rejestrze 3012002-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RADZYŃSKI gmina RADZYŃ PODLASKI miejscowość RADZYŃ PODLASKI2002-11-25 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 65 A kod pocztowy 21-300 poczta RADZYŃ PODLASKI 2002-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDOM@OP.PL2014-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122 CZERWIEC 1995 R.2002-11-25 do dziś
223.05.2003 R. 16.09.2003 R. ZMIANA-§ 104.2003-09-30 do dziś
327.04.2006 R. NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2006-06-21 do dziś
419.04.2010 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2010-05-31 do dziś
509.04.2018 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 3, § 5, § 6 UST. 1, § 8, § 24 UST. 2, § 24 UST. 5, § 41 UST. 4, § 73 UST. 1, § 73 UST. 4, § 74 UST. 1, § 74 UST. 1 PKT 1, § 74 UST. 2, § 75 UST. 1, § 75 UST. 2, § 75 UST. 4, § 75 UST. 5, § 75 UST. 8, § 75 UST. 9, § 77 UST. 1, § 78 UST. 1, § 79 UST. 2, § 79 UST. 3, § 79 UST. 4, § 79 UST. 5, § 79 UST. 6, § 80 UST. 2, § 81 UST. 5, § 92 UST. 1, § 92 UST. 1 PKT 1, § 92 UST. 2, § 92 UST. 3, § 92 UST. 4, § 93 UST. 1, § 93 UST. 2, § 93 UST. 3, § 94 UST. 1, § 94 UST. 2, § 95 UST. 1, § 95 UST. 2, § 96 UST. 1, § 98 UST. 1, § 98 UST. 2, TYTUŁ E, § 99 UST. 1, PARAGRAFY DODANE: § 11 PKT 6 I 7, § 97 UST. 4, UST. 5, UST. 6 I UST. 7, § 99 ZE ZN. 1, § 99 ZE ZN. 2, § 99 ZE ZN. 3, § 99 ZE ZN. 4, PARAGRAFY USUNIĘTE: § 7, § 10 UST. 2 PKT 2, § 10 UST. 2 PKT 7, § 13, § 14, § 15, § 17, § 51 UST. 1 PKT 14, § 60 UST. 1 PKT 1, § 75 UST. 3, § 77 UST. 2, § 79 UST. 1, § 80 UST. 3, § 105 UST. 2 PKT 3, § 107 UST. 2.2018-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTABARA GRABIEC2019-04-16 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-16 do dziś
21. NazwiskoPIEKUTOWSKI2002-11-25 do dziś
2. ImionaJACEK2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-25 do dziś
31. NazwiskoCZAPLIŃSKI2002-11-25 do dziś
2. ImionaMAREK2002-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2002-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDZICKI2022-07-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZPA2022-07-11 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYSZKO2017-05-12 do dziś
2. ImionaJAN2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWIAK2022-07-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ZBIGNIEW2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZUK2022-07-11 do dziś
2. ImionaHENRYK WINCENTY2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMOLA2022-07-11 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURTAT2022-07-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BARTŁOMIEJ2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZCZAK2022-07-11 do dziś
2. ImionaTEODOZJA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASOWIEC2017-05-12 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MICHAŁ2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-05-29 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-05-18 do dziś
4data złożenia 30.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
5data złożenia 21.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-28 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
9data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-05 do dziś
10data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
11data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-19 do dziś
12data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
13data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
16data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
17data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-05-18 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-05-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-05-05 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-20 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów