FIRMA GOŁĄB SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000140420
Numer REGON: 634411494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[RDF/483139/23/61]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP6344114942004-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GOŁĄB SPÓŁKA JAWNA2002-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina PYZDRY miejscowość PYZDRY2002-11-26 do dziś
2. Adresulica SZYBSKA nr domu 42 kod pocztowy 62-310 poczta PYZDRY kraj POLSKA 2002-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.2002 R.2002-11-26 do dziś
201.01.2004 ZMIANA TREŚCI §10 UMOWY.2004-09-01 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 01.02.2013 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UMOWY SPÓŁKI2013-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaCZESŁAW2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2002-11-26 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2002-11-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-11-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2002-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2002-11-26 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2002-11-26 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄB2002-11-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z UBÓJ ZWIERZĄT RZEŹNYCH2013-03-14 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2013-03-14 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2013-03-14 do dziś
446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-03-14 do dziś
546 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2013-03-14 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-03-14 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-03-14 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-03-14 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-14 do dziś
1046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-03-14 do dziś
1147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-14 do dziś
1246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-03-14 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-03-14 do dziś
1447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-14 do dziś
1547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-03-14 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-14 do dziś
1723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-03-14 do dziś
1845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-14 do dziś
1947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-14 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
2data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
3data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
4data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
5data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
6data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
7data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
8data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-07 do dziś
9data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
16data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
17data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
18data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów