INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO I WSPÓŁPRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000140163
Numer REGON: 190390410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445078/22/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1903904102002-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO I WSPÓŁPRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 95792002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość SŁAWUTÓWKO2005-12-16 do dziś
2. Adresnr domu 14 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK 2005-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 13.04.94 R. ALEKSANDRA BEĆKA SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 803/1 NR REP 3045/1994 AKT NOTARIALNY Z 23.10.2002 R. NOTARIUSZ H.MIZAK W WEJHEROWIE REP. A NR 16679/2002/A -PAR. 7, 8, 9, 10, 17, 212002-11-21 do dziś
225 SIERPNIA 2005 R., REPERTORIUM A -5293/2005, KANCELARIA NOTARIALNA HENRYK MIZAK NOTARIUSZ, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 3, 12, 16, 18 ORAZ DODANIE PUNKTÓW „A” W PAR. 10, 15 I 18;2005-12-16 do dziś
325 SIERPNIA 2005 REPERTORIUM A-5293/2005, KANCELARIA NOATARIALNA HENRYK MIZAK NOTARIUSZ. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 8, 9 UMOWY SPÓŁKI2006-02-09 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2017R., REP. A NR 6671/2017 NOTARIUSZA KRZYSZTOFA WYSOCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMII UL.DĄBROWSKIEGO 115; ZMIANA § 8 I § 14 UMOWY SPÓŁKI2018-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLIŃSKI2018-05-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.880,00 ZŁ2018-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORLOWSKA2018-05-15 do dziś
2. ImionaELENA2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.880,00 ZŁ2018-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego95760,00 ZŁ2018-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2018-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORLOWSKA2018-05-15 do dziś
2. ImionaELENA2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-06-11 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-06-11 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-06-11 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-06-11 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-06-11 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-06-11 do dziś
759 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-06-11 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-06-11 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-06-11 do dziś
1094 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 27.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 ROK2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.20052005-06-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
9data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
10data złożenia 18.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
11data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
13data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
16data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
17data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-28 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-09-05 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-07-26 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-05-06 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-04-18 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2006-02-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE, W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM PONAD 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, NA PODSTAWIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1, W ZWIĄZKU Z ART. 516 PAR. 1 KSH. -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WG REP. A-5293/2005 Z DNIA 25.08.2005 R.2006-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów