FIRMA HANDLOWA „BAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000140096
Numer REGON: 191856230
Numer NIP: 5891661727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515762/23/970]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1918562302002-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 138502002-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SIERAKOWICE miejscowość SIERAKOWICE2002-11-21 do dziś
2. Adresulica MIRACHOWSKA nr domu 31 kod pocztowy 83-340 poczta SIERAKOWICE kraj POLSKA 2002-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 13.08.1999 R., REP. A 8795/1999 PRZED NOTARIUSZEM GRAŻYNĄ KŁONOWSKĄ-SZTOLCMAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH, UL. KOŚCIUSZKI 1.2002-11-21 do dziś
209.02.2005 R. REP. A NR 1454/2005 NOTARIUSZ GRAŻYNA KŁONOWSKA-SZTOLCMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIANA PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI 22.02.2005 R. REPERTORIUM A NR 2005/2005 NOTARIUSZ GRAŻYNA KŁONOWSKA-SZTOLCMAN KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIANA PAR. 4 I 10 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2005-04-14 do dziś
325.11.2009 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 15531/2009 NOTARIUSZ GRAŻYNY KŁONOWSKIEJ-SZTOLCMAN Z KANCELARII NOTARIALNEK UL. KOŚCIUSZKI 10, 83-300 KARTUZY, NA MOCY W/W AKTU ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2010-01-04 do dziś
423.03.2015R. REP. A 1406/2015 NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIENIONO PAR. 9, PAR. 11, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2015-06-03 do dziś
529.10.2015 R. REP. A NR 5727/2015 NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH; ZMIENIONO PAR.11 UST.2 UCHYLONO PKT 32016-02-12 do dziś
607.10.2016R., REP. A 4972/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH ZMIENIONO PAR.11 PKT 1 UMOWY2016-12-15 do dziś
718.07.2017R., REPERTORIUM A NR 4120/2017R., NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL W KARTUZACH, PAR.11.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-10-19 do dziś
816.05.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CHMIEL W KARTUZACH, ZM. PAR. 11.1 UMOWY.2018-06-13 do dziś
905.09.2019 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIANA PAR. 11.1 UMOWY SPÓŁKI.2019-11-07 do dziś
102.06.2023 R., NOTARIUSZ MARZENA BOGUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIERZYNIE, ZMIANA PAR. 17, PAR. 19, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 24, WYKREŚLENIE PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-21 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK BAŁTYCKI2002-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2014-10-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.348.790,00 ZŁ2019-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLINKOSZ2016-12-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2016-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ2018-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2017-10-19 do dziś
2. ImionaSZYMON JAKUB2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.348.790,00 ZŁ2018-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSELA2019-11-07 do dziś
2. ImionaPAULINA JOLANTA2019-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 836.888,00 ZŁ2019-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego8371356,00 ZŁ2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11609356,00 ZŁ2015-06-03 do dziś
25761000,002016-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2002-11-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2002-11-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-04 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-04 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-04 do dziś
447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-04 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-04 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-01-04 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-01-04 do dziś
852 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2010-01-04 do dziś
973 1 REKLAMA2010-01-04 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 02.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
5data złożenia 06.03.2007 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
6data złożenia 14.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
7data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
9data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
10data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
11data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
13data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
15data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
19data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
20data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
21data złożenia 02.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
22data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
301.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
301.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-04-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów