SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BESKID” W BIELSKU-BIAŁEJ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000140078
Numer REGON: 070023386
Numer NIP: 5471000522
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-05-10
Sygnatura akt[RDF/486355/23/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070023386 NIP 54710005222007-10-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BESKID” W BIELSKU-BIAŁEJ2002-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze ARS I 3142002-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-11-26 do dziś
2. Adresulica ZWIERZYNIECKA nr domu 18 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA 2002-11-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMBESKID.BIELSKO.PL2012-08-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMBESKID.BIELSKO.PL2012-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1995 R.2002-11-26 do dziś
220.12.2007 ROK -UCHYLONO § 1 -95 STATUTU Z DNIA 20.06.1995 R.2008-03-25 do dziś
328.06.2010 R. -§ 39 PKT 1, § 39 PKT 4, § 41 PKT 182010-09-07 do dziś
427.06.2011 ROKU DODANO W: § 9 PKT 1, § 9 PKT 3, § 10 PKT 6, § 11 PKT 3, § 12 PKT 1, § 12 PKT 6, § 14 PKT 2, § 14 PKT 8, § 14 PKT 14, § 17 PKT 4, § 19 UST. 1 PKT 10, § 40 PKT 5 ORAZ 6, § 42 PKT 1, § 44 PKT 5 ZMIENIONO W: § 11 PKT 2, § 12 PKT 4, § 14 PKT 11, § 15 PKT 2, § 21, § 39 PKT 2, 3, 4; § 42 PKT 2, § 44 PKT 4, § 46 PKT 1 WYKREŚLONO W: § 14 PKT 8.2011-10-17 do dziś
514.05.2012 R. - § 932012-08-17 do dziś
626.06.2013 R. - ZMIANA: W § 41 PKT 11 STATUTU ORAZ W § 46 PKT 1 STATUTU2013-11-08 do dziś
720.06.2017 R., - ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFÓW OD 1 DO 105 ORAZ SKREŚLONO PARAGRAFY OD 106 DO 119.2017-09-04 do dziś
825.06.2018 R., - ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFÓW OD 1 DO 103 ORAZ SKREŚLONO PARAGRAFY OD 104 DO 1052018-09-05 do dziś
907.09.2022 R. - ZMIENIONO §66 UST. 2 STATUTU2022-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) 2. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJEKIEŁEK2017-01-27 do dziś
2. ImionaBEATA2017-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH2017-01-27 do dziś
PREZES ZARZĄDU2017-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODZEK2022-10-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2022-10-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLACZEK2022-10-04 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHLIK2017-09-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoHRYNIOWIECKA2017-04-06 do dziś
2. ImionaEWA IRENA2017-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BESKID” WSPÓLNIE W JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-04-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-27 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-27 do dziś
394 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003.-31.12.2003. data złożenia 15.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003.-31.12.2003.2004-12-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA Z DNIA 28.06.20052005-09-29 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-30 do dziś
4data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-10-04 do dziś
5data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 13.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
8data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
10data złożenia 01.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
19data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
20data złożenia 10.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-10-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 DO 31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-10-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów