SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DWUNASTKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000139808
Numer REGON: 001293553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/430827/22/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012935532002-11-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DWUNASTKA”2002-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze ARS 3022002-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2002-11-22 do dziś
2. Adresulica TARGOWA nr domu 12 D nr lokalu 27 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO 2002-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z 27.I.1988 R.; UCHWAŁĄ NR 5/2001 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 7.XII.2001 R.PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2002-11-22 do dziś
226.06.2003 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI O PRZYJĘCIU NOWEGO STATUTU2004-01-07 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 5/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 6.06.2006 R. ZMIENIONO: W § 7 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO UST. 1, PKT 5, 6, 7; W § 7 DODANO UST. 2, 3, 4, 5, 6; § 9 UST. 5; W § 9 DODANO UST. 8 I 9; W § 17 SKREŚLONO UST. 1; W § 23 SKREŚLONO PKT 1; W § 25 SKREŚLONO UST. 2; § 25 UST. 6; § 28; § 37; § 38 UST. 2; § 39; § 40; W § 52 DODANO UST. 12; § 54 UST. 6 I 7; W § 54 DODANO UST. 8; § 57; W § 58 UST. 2 DODANO PKT 5; § 59; § 62 UST. 1; § 63 UST. 1; SKREŚLONO § 65; W § 76 DODANO UST. 5 I 6; § 81 UST. 4; § 82; W § 86 DODANO UST. 4; § 88; W § 91 UST. 1 DODANO PKT 17; W § 92 SKREŚLONO UST. 2.2006-10-18 do dziś
420.12.2007 R. NOWY STATUT2008-05-06 do dziś
524.06.2010 R., UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU W ZAKRESIE §§ 10, 22, 30, 39, 153.2010-09-09 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 12/WZ/2011 Z DNIA 30.09.2011 R. ZMIENIONO: § 29 UST. 2, § 41 UST. 1, DODANO W § 41 UST. 1A I 1B.2012-03-02 do dziś
728.06.2012 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 35 PKT 3, 41 PKT 3, 30 PKT 22012-11-15 do dziś
8DATA ZMIANY STATUTU 25.06.2015 R., ZMIENIONE PARAGRAFY: 40, 41, 48.2016-01-15 do dziś
928.06.2018 R.-ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW:§8,9,11 UST.1,16,32 UST.1,35 UST.3,36 UST.5,57,58UST.1,59,60UST.1, UST.2 I 3,62,64,65,66,68,70 UST.2,71 UST.5,78,79 UST.2,81,82 UST.1-3,84 UST.1,85,91 UST.4,92,94, 100 UST.1, 104,105,111,113, 130,134,140 UST.1 I 2,141 UST.4, 148 UST.1,153 PKT1,PARAGRAFY USUNIĘTE:12,13,15 PKT 2 I 5,17,18,19,20,22,23,24, 40 UST.3 ZD. 2,43 UST.1 PKT 6,67,109,110,114,115,138 UST.1A,155. PARAGRAFY DODANE:42 UST.2.,139A, 155A, 156A, W CZĘŚCI 8.3 SKREŚLONO WYRAZY „CZŁONKOWI LUB OSOBIE NIEBĘDĄCEJ CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI”2019-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAZIMIERCZAK2021-07-08 do dziś
2. ImionaWALDEMAR KAZIMIERZ2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-08 do dziś
21. NazwiskoZIÓŁKOWSKA2009-02-27 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2009-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2009-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLDAN2021-07-08 do dziś
2. ImionaIRENA2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIOŁEK2019-01-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW TOMASZ2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEREK2016-01-15 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2016-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2019-01-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-01-15 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-01-15 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2016-01-15 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-01-15 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-01-15 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-15 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R.2004-01-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
4data złożenia 24.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-18 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-06 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-09 do dziś
9data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-11-15 do dziś
11data złożenia 02.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
12data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
13data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
14data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
17data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
18data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-18 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
112010 R.2012-03-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R.2004-01-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-18 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
701.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-06 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-09-09 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów