MTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000139778
Numer REGON: 072276401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398913/22/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072276401 NIP 54718757752007-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze 34842002-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica KUKUŁEK nr domu 24 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-10-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFOPOLAND@MTA.IT2014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.1999 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK -KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 12, REPERTORIUM A NR 2474/1999 16.05.2002 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK -KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. NAD NIPREM 12, REPERTORIUM A NR 2237/20022002-12-16 do dziś
223.06.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 2585/2005 KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIUSZ ŚWIERCZEK ZMIENIONO: PARAGRAF 1 UMOWY SPÓŁKI 23.08.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 3359/2005 KANCELARIA NOTARIALNA MGR ANETA MAGDA ZMIENIONO: PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI2005-08-31 do dziś
316 LISTOPADA 2021 R., REP. A NR 11145/2021, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGI MAŁACHWIEJ I KONRADA MAŁACHWIEJA S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. 3 MAJA 19/1, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2021-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILON S.R.L.2005-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW -WARTOŚĆ NOMINALNA 150.000 ZŁOTYCH2006-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERAN S.R.L.2005-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ NOMINALNA 150.000 ZŁOTYCH2006-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2002-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNA2002-12-16 do dziś
2. ImionaLUCJAN STANISŁAW2002-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2021-12-15 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-12-15 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-12-15 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-12-15 do dziś
529 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2021-12-15 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-15 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-12-15 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-12 do dziś
3data złożenia 18.04.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-04-27 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
5data złożenia 23.04.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-05-07 do dziś
6data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
7data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
8data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
9data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
10data złożenia 16.04.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-04-26 do dziś
11data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
12data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
13data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
14data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
15data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
16data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-04-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-05-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK -OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-04-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-05-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-17 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów