HIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000139746
Numer REGON: 001349880
Numer NIP: 8420004492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376123/22/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013498802002-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 878/922002-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina MIASTKO miejscowość SŁOSINKO2002-11-20 do dziś
2. Adresnr domu 66 kod pocztowy 77-200 poczta MIASTKO kraj POLSKA 2002-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z DN. 10.11.1988 R.. SPORZĄDZONY W PBN W WARSZAWIE, REP. A NR II 13436/88; 2) AKT NOT. REPERTORIUM A NR 2326/2002 SPORZĄDZONY W DNIU 27.06.2002 PRZEZ NOTARIUSZA MARZENNĘ KAMIŃSKĄ-GBUR W MIASTKU, UL. DWORCOWA 29/10 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2002-11-20 do dziś
210.11.2011 R., REP. A NR 4980/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W MIASTKU, NOTARIUSZ ADAM DOBOSZ, ZMIANA BRZMIENIA PAR.: 2, 5, 9, 12, 14, 19, 212012-01-17 do dziś
310.05.2012 R., REP. A NUMER 1978/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W MIASTKU, UL. DWORCOWA 29/10, NOTARIUSZ ADAM DOBOSZ, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 5 -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘGOWSKA2002-11-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2002-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 38 UDZIAŁÓW PO 600,00 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 22.800,00 ZŁ /DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH/2002-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘGOWSKI2002-11-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.800,00 ZŁ2010-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego66600,00 PLN2002-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2002-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘGOWSKI2008-10-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-01-17 do dziś
201 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-01-17 do dziś
301 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2012-01-17 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-01-17 do dziś
502 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-01-17 do dziś
646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2012-01-17 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-05-31 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-05-31 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-05-31 do dziś
1002 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2020-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-20 do dziś
2data złożenia 22.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-29 do dziś
3data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-09-04 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
5data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
6data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
7data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
8data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
9data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
10data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
11data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
12data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
13data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
14data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
15data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
16data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-12-29 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-09-04 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-12-29 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102012-09-04 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów