FIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA BABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000139726
Numer REGON: 932845440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[RDF/379223/22/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932845440 NIP 89427399622007-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA BABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2013-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 25 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2002 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 4288/2002.2002-11-22 do dziś
204.09.2003 R.; REPERTORIUM A 5758/2003, NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4: -ZMIANA § 7 UST. 12003-10-17 do dziś
329.06.2004 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ BARANOWSKĄ -SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 7021/2004, ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2002-11-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMNY2007-07-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2007-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2003-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2003-10-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU -DYREKTOR SPÓŁKI.2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2002-11-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR SPÓŁKI2002-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2010-02-17 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-17 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-17 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-17 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-17 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2010-02-17 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-02-17 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-02-17 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-17 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.12.2002 -31.12.2003 data złożenia 05.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2002 -31.12.20032004-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-19 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
18data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
19data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr SYGN. AKT VIII GU 170/13 data 24.07.20132013-08-28 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2013-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARCZYŃSKA2013-08-28 do dziś
2. ImionaSYLWIA2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-28 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów