SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000139644
Numer REGON: 001314568
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-09-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/18469/22/522]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013145682002-11-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2002-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 254 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE2017-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina KOŁO miejscowość KOŁO2002-11-19 do dziś
2. Adresulica TULIPANOWA nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 62-600 poczta KOŁO 2002-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1995 R.2002-11-19 do dziś
223.06.2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUTU.2003-10-14 do dziś
327.06.2006 R., - ZMIENIONO § § : 16 UST. 1; 21; 26; 27 UST. 3 I 4; 28 UST. 2; 42 UST. 1; 51 UST. 1; 52 UST. 1; 55 UST. 4; 58; 59 UST. 3; 62; 73 UST. 3; 92 PKT 1, - DODANO § § : 9 UST. 6 I 7; 14A; 16 UST. 4-6; 18 UST. 8; 30 UST. 1 PKT 22; 71 UST. 2A I 3A, - SKREŚLONO § § : 13 UST. 5; 42 UST. 2 I 3; 55 UST. 2; 56 UST. 1 PKT 1; 61 UST. 3.2006-08-19 do dziś
4UCHWAŁĄ Z DNIA 27.11.2007 R.: -ZMIENIONO: UST. 3 W § 5; UST. 1 W § 7; UST. 5 W § 9; UST. 2 W § 12; § 14; § 14A; PKT 8-10 ORAZ 15 W UST. 1 § 16; UST. 3 W § 16; PKT 12 W § 17; § 18; UST. 1 W § 19; § 23; § 24; UST. 4 W § 25; UST. 1 I 5 W § 26; UST. 4 W § 27; UST. 2 W § 28; UST. 2 W § 29; PKT 22 W UST. 1 § 30; UST. 9 W § 30; PKT 7 W UST. 2 § 34; UST. 3 W § 34; UST. 5 W § 37; UST. 7 W § 42; PKT 1 W UST. 1 W § 49; UST. 2 W § 49; UST. 2 I 3 W § 53; § 58; § 63; § 65; UST. 3 W § 68; UST. 1 I 3 W § 71; UST. 2A W § 71; UST. 2 W § 72; UST. 2 W § 75; UST. 1 I 3 W § 77; UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 1 PKT 2 W § 78; § 79; UST. 1-3 W § 83; UST. 2 W § 90; UST. 1 W § 91; § 92; -DODANO: UST. 8 W § 8; PKT 5 W UST. 1 § 10; UST. 4 I 5 W § 29; UST. 6 W § 32; UST. 7 § 48; UST. 3 W § 49; UST. 1A W § 53; UST. 2 W § 65; UST. 2 I 3 W § 67; UST. 8 W § 71; UST. 3 W § 72; UST. 7 W § 73; UST. 3 W § 90; -SKREŚLONO: PKT 2 W UST. 3 § 4; PKT 2 UST. 7 W § 8; § 21; PKT 13 W UST. 1 § 30; § 39; § 40; PKT 2 I 3 W § 43; PKT 2 W UST. 1 § 45; § 54; UST. 3W§ 55; § 56; § 57; UST. 4W§ 64; -ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-01-31 do dziś
516.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 4 UST. 1 PKT 1 I 2; § 6 UST. 3; § 8 UST. 4; § 73 UST. 2; -DODANO: § 16 UST. 1 PKT 19; § 73 UST. 8; § 79 UST. 6; -SKREŚLONO: § 24 UST. 3 STATUTU.2011-09-14 do dziś
620.06.2012 R. -ZMIENIONO: § 6 UST. 3, § 24 UST. 4, § 32 UST. 6, § 88, § 89 UST. 2 -SKREŚLONO: § 90 UST. 32012-09-03 do dziś
7ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 05.09.2018R. (ZMIENIONO: §4, §7, §8, §9, §10, §16, §17, §18, §20, §26, §27, §28, §30, §33, §34, §35, §42, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §58, §59, §60, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §73, §76, §77, §78, §79, §80, §83, §86, §87, §89, §90, §91, §92, §93; SKREŚLONO: §11, §12, §13, §14, §14A,§84, §85 STATUTU; DODANO: §98 STATUTU; ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI).2018-10-22 do dziś
8ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIU 17.06.2019 ROKU W ZAKRESIE §33 STATUTU.2019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIÓŁKOWSKA2019-11-08 do dziś
2. ImionaALICJA HELENA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-08 do dziś
21. NazwiskoWAŁECKA2019-06-10 do dziś
2. ImionaANNA MARZENA2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-10 do dziś
31. NazwiskoNOWICKA2004-09-30 do dziś
2. ImionaANNA CECYLIA2004-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-05-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-30 do dziś
41. NazwiskoBRZEZIŃSKA2002-11-19 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-19 do dziś
51. NazwiskoKOWALSKA2002-11-19 do dziś
2. ImionaMARIANNA2002-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASKI2022-09-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKA2022-09-09 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKORZYCKA2022-09-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITULSKI2022-09-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2022-09-09 do dziś
2. ImionaMARIOLA WANDA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄTNA2022-09-09 do dziś
2. ImionaEWA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWIK2022-09-09 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŃTA2022-09-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2018-07-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZKIEWICZ2015-10-06 do dziś
2. ImionaJANUARY MAREK2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-14 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-14 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-14 do dziś
470 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-10-14 do dziś
592 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2003-10-14 do dziś
670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
6data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
9data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
17data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
20data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
21data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-20 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-16 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów