SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PEWNOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000139137
Numer REGON: 000487730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-11-23
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/13095/22/122]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004877302002-11-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PEWNOŚĆ”2002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 10072002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2002-11-14 do dziś
2. Adresulica GRUDZIĄDZKA nr domu 8A kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO 2002-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1962 R. UCHWAŁĄ NR 13/2002 Z DNIA 25.06.2002 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2002-11-14 do dziś
226.06.2003 R. ZMIENIONO PAR. 6 UST 1 PKT 1, PAR. 11 PKT 10 TIRET 4, PAR. 16 UST 6, PAR. 23 UST 5, PAR. 24 UST 1, PAR. 35, PAR. 37, PAR. 43 UST. 2, PAR. 49 UST 1, PAR. 52 UST 2, PAR. 56 UST 1, DODANO WPAR. 8WUST 4PKT 3, WPAR. 11 PKT 4A, PKT 18, W PAR. 12 PKT 11, PKT 12, PKT 13, W PAR. 17 UST 3A, PAR. 23 (1), W PAR. 25 UST 3, UST 4, UST 5, PAR. 49 (1), W PAR. 53 W UST 1 LIT.C2003-11-28 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1/2008 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 23.04.2008 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2008-08-29 do dziś
428.06.2018 R. ZMIENIONO: § 4, § 7 § 8, W § 8 SKREŚLONO UST.2, SKREŚLONO § 10, ZMIENIONO § 12, SKREŚLONO § 13, ZMIENIONO § 14, § 15, SKREŚLONO OD § 16 DO § 20, ZMIENIONO § 28, § 29, § 30, § 31, SKREŚLONO § 32, ZMIENIONO § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 41, § 42, W § 43 SKREŚLONO UST.4, UST.6, ZMIENIONO § 44, § 45, § 46, § 47 UST.2, § 48, § 49, § 50, § 52, § 53, SKREŚLONO § 60, ZMIENIONO § 61, DODANO: § 61(1), § 61(2), § 61(3), ZMIENIONO § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, SKREŚLONO § 72, SKREŚLONO PKT V.B, § 73, § 74, § 75, ZMIENIONO § 83, § 84, W § 89 DODANO UST.8, ZMIENIONO § 90 UST.3, DODANO § 90(1), § 90(2), § 90(3), § 90(4), § 90(5), § 90(6), ZMIENIONO § 93, § 96, § 102, § 107, § 108, § 110, § 111, § 113 UST.1 PKT 2, SKREŚLONO § 119, § 1202019-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKURTIAK2022-11-23 do dziś
2. ImionaMARTA2022-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-23 do dziś
21. NazwiskoWOLAK2008-01-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2008-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-24 do dziś
31. NazwiskoBOREK2002-11-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELEWICZ2020-07-21 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRULEWICZ2020-07-21 do dziś
2. ImionaIRENA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZÓSTEK2017-08-09 do dziś
2. ImionaJERZY MIROSŁAW2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACHNIEWICZ2017-08-09 do dziś
2. ImionaJANINA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2017-08-09 do dziś
2. ImionaIRENA KRYSTYNA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRUBLEWSKA2017-08-09 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDYŚ2020-07-21 do dziś
2. ImionaTERESA EWA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW2019-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2019-04-17 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2019-04-17 do dziś
341 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2019-04-17 do dziś
441 10 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TYCH NIERUCHOMOŚCI2019-04-17 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I OŚWIATOWO-KULTURALNA NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA2019-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 06.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 12.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-11-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 02.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
5data złożenia 19.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-06-28 do dziś
6data złożenia 18.06.2007 okres 2006 R.2007-06-22 do dziś
7data złożenia 03.07.2008 okres 2007 R.2008-09-05 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres ZA 2008 R.2009-06-29 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-06 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-07 do dziś
11data złożenia 11.06.2012 okres 2011 R.2012-06-22 do dziś
12data złożenia 20.08.2013 okres 2012R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
15data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
22data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
23data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
24data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-14 do dziś
2ZA 2005 R.2006-06-28 do dziś
32006 R.2007-06-22 do dziś
42007 R.2008-09-05 do dziś
5ZA 2008 R.2009-06-29 do dziś
62009 ROK2010-07-06 do dziś
72010 ROK2011-07-07 do dziś
82011 R.2012-06-22 do dziś
92012R.2013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-11-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-26 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
5ZA 2005 R.2006-06-28 do dziś
62006 R.2007-06-22 do dziś
72007 R.2008-09-05 do dziś
8ZA 2008 R.2009-06-29 do dziś
92009 ROK2010-07-06 do dziś
102010 ROK2011-07-07 do dziś
112011 R.2012-06-22 do dziś
122012R.2013-07-11 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów