SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRZEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000139045
Numer REGON: 000840020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14232/22/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008400202002-11-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRZEC”2002-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KALISZU nr w rejestrze 10752002-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2017-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 GRUDNIA 1979 R. NOWY STATUT 21 CZERWCA 2002 R.2002-11-19 do dziś
218.06.2003 R., -ZMIENIONO: §§5, 7, 11, 12, 14, 54, 61, 68, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 102, 109, 111, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, -DODANO: §§83 (1), 83 (2), 83 (3), 85 (1), 85 (2), 86 (1), 94 (1), 94 (2), 94 (3), 94 (4), ROZDZIAŁ IV (1) -§§100 (1), 100 (2), 100 (3), 100 (4), 100 (5), 100 (6), 100 (7), 100 (8), 100 (9), 100 (10), 100 (11), 100 (12), 100 (13), 100 (14), 103 (1), 106 (1), 106 (2), 110 (1), 110 (2), 111 (1), 117 (1), 117 (2), 124 (1), 131 (1). USUNIĘTO: W §131 UST. 2.2004-02-19 do dziś
302.06.2006 R. -ZMIENIONO §§: 5, 6, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 35, 37, 43, 52, 58, 81, 82, 83 (1), 100 (12), 101, 103, 105, 106, 121, 124; -DODANO §§: 23 (1), 27 (1), 33 (1), 33 (2), 33 (3), 132; -SKREŚLONO: § 22.2006-06-29 do dziś
4W DNIU 29.11.2007 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI -ZMIENIONO § §: 5, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 23 (1), 25, 28, 29, 33, 33 (1), 35-44, 47-49, 51-55, 60, 61, 68, 72, 79-82, 85 (1), 85 (2), 88, 94 (2), 94 (4), 100 (1), 100 (3), 100 (4), 101, 103, 103 (1), 105, 106, 106 (1), 106 (2), 107, 108, 109, 111, 112, 114, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127, -DODANO § §: 33 (4), 42 (1), 42 (2), 42 (3), 42 (4), 42 (5), 42 (6), 42 (7), 42 (8), 79 (1), 80 (1), -USUNIĘTO § §: 31, 45, 66, 67, 83 (1), 83 (2), 83 (3), 84, 94, 100, 100 (5), 100 (6), 100 (7), 100 (8), 100 (9), 100 (10), 100 (11), 100 (12), 100 (13), 100 (14), 102, 116, 117, 117 (1), 117 (2), 120.2008-01-18 do dziś
5ZMIANA STATUTU Z DNIA 21, 22, 23, 24.05.2018R. - ZMIENIONO: §5, §6, §7, §11, §15, §16, §35, §36, §37, §40, §42, §42(6), §44, §52, §58, §60, §70, §72, §74, §75, §77, §78, §79, §79(1), §80(1), §86, §88, §101, §105, §109, §110(1), §111, §111(1), §112, §113, §114, §115, §124, §128 - USUNIĘTO: §8, §9, §12, §13, §17, §18, §20, §21, §23, §23(1), §89-93, §104, §110(2), §131(1), §1322018-10-11 do dziś
6ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI Z DNIA 14-17.06.2021R. (ZMIENIONO: §40, §60).2021-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZEDWOLSKA-SUCHORZEWSKA2020-01-02 do dziś
2. ImionaILONA AGNIESZKA2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-01-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-02 do dziś
21. NazwiskoJANUSZKIEWICZ2002-11-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2002-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2022-07-05 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2019-07-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTASZAREK2022-07-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JADWIGA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHORZEWSKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGAŁA2022-07-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNCMAN2022-07-05 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ ADAM2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2022-07-05 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2022-07-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIA2022-07-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW FRANCISZEK2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHECKA2022-07-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KRYSTYNA2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKA2021-07-14 do dziś
2. ImionaMONIKA IRENA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘDKOWSKA2020-09-01 do dziś
2. ImionaDOROTA MAŁGORZATA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEC2019-07-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2019-07-22 do dziś
2. ImionaJAN2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2019-07-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WOJCIECH2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoŚNIEGULA2018-10-11 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2018-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE2018-10-11 do dziś
21. NazwiskoTOMASZEWSKA2022-05-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-31 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaOGÓLNE2022-05-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2009-07-16 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2009-07-16 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2009-07-16 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2009-07-16 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
9data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
10data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
11data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
12data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
13data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
14data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
15data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
16data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
17data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
18data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
20data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
21data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów