„BPG POLSKA AUDYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000138828
Numer REGON: 015273887
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-02-02
Sygnatura akt[RDF/367936/22/648]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015273887 NIP 52132187252007-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPG POLSKA AUDYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BONIFRATERSKA nr domu 17 kod pocztowy 00-203 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2002 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 2646/20022002-11-14 do dziś
219.08.2009 R., REP. A NR 8393/2009, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -§ 52009-10-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 26.02.2013 R., REP. A NR 1287/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ BAREJ-MAGIERA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. W UMOWIE SPÓŁKI WPROWADZANO NASTĘPUJĄCE ZMIANY: SKREŚLONO § 10 PKT 3, SKREŚLONO § 13, § 14 OTRZYMAŁ NOWE OZNACZENIE - § 13, § 15 OTRZYMAŁ NOWE OZNACZENIE - § 142013-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPG BERATUNGS -UND PRUFUNGSGESELLSCHAFT MBH2002-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆ 98.000,00 ZŁ2020-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREJŻEK2002-11-14 do dziś
2. ImionaCEZARY PAWEŁ2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały204 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ2020-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2003-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport124000,00 PLN2003-04-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREJŻEK2002-11-14 do dziś
2. ImionaCEZARY PAWEŁ2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIO2002-11-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2002-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-01 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-01 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-10-01 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-10-01 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-01 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-01 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 14.11.2002 DO 30.06.2003 data złożenia 30.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 14.11.2002 DO 30.06.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 14.11.2002 DO 30.06.20032004-01-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 DO30.06.2004 data złożenia 05.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 DO-30.06.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2003 DO30.06.20042004-12-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 DO 30.06.2005 data złożenia 16.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 DO 30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-12-23 do dziś
4data złożenia 17.01.2007 okres 01.07.2005 - 30.06.20062007-02-16 do dziś
5data złożenia 22.10.2007 okres 01.07.2006 -30.06.20072007-10-29 do dziś
6data złożenia 09.12.2008 okres 01.07.2007 -30.06.20082008-12-30 do dziś
7data złożenia 09.10.2009 okres 01.07.2008 -30.06.20092009-11-10 do dziś
8data złożenia 13.10.2010 okres 01.07.2009-30.06.20102010-10-25 do dziś
9data złożenia 10.10.2011 okres 01.07.2010 -30.06.20112011-11-04 do dziś
10data złożenia 16.10.2012 okres 01.07.2011 - 30.06.20122012-10-30 do dziś
11data złożenia 08.10.2013 okres 01.07.2012-30.06.20132013-10-22 do dziś
12data złożenia 05.11.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-11-20 do dziś
13data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-11-23 do dziś
14data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-20 do dziś
15data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
16data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
17data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
18data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
19data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
20data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
21data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
22data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
23data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-12 do dziś
24data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 - 30.06.20062007-02-16 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072007-10-29 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-12-30 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092009-11-10 do dziś
501.07.2009-30.06.20102010-10-25 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112011-11-04 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-10-30 do dziś
801.07.2012-30.06.20132013-10-22 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-11-23 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-20 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
12OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
15OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
16OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
17OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
18OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
19OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-12 do dziś
20OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2005 - 30.06.20062007-02-16 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072007-10-29 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-12-30 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092009-11-10 do dziś
501.07.2009-30.06.20102010-10-25 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112011-11-04 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-10-30 do dziś
801.07.2012-30.06.20132013-10-22 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152015-11-23 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 30.06.20162016-12-20 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
12OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-08 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
15OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
16OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
17OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
18OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-21 do dziś
19OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-12 do dziś
20OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów