SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLEBANÓWKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000138706
Numer REGON: 001009167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400951/22/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010091672002-11-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLEBANÓWKA”2002-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD GOSPODARCZY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ nr w rejestrze 16312002-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FILMOWA nr domu 80 kod pocztowy 04-929 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.09.19952002-11-13 do dziś
227.03.2019 R. ZMIANA CAŁEGO STATUTU2019-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILECKI2018-05-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2018-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-04 do dziś
21. NazwiskoMAŁACHOWSKI2002-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARIA2002-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-13 do dziś
31. NazwiskoWIATR2002-11-13 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2002-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLERSKA2020-10-16 do dziś
2. ImionaEDYTA2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWIEYSKI2020-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUŁDRZYŃSKI2018-05-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2018-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-13 do dziś
270 11 Z ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 07.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-05-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-04-14 do dziś
5data złożenia 05.04.2006 okres ROK 20052006-04-11 do dziś
6data złożenia 04.04.2007 okres ROK 20062007-04-10 do dziś
7data złożenia 10.04.2008 okres ROK 20072008-05-15 do dziś
8data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
9data złożenia 01.04.2010 okres ROK 20092010-04-12 do dziś
10data złożenia 08.04.2011 okres ROK 20102011-04-20 do dziś
11data złożenia 10.04.2012 okres ROK 20112012-04-18 do dziś
12data złożenia 02.04.2013 okres ROK 20122013-04-09 do dziś
13data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
14data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
15data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
17data złożenia 02.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-02 do dziś
18data złożenia 03.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-03 do dziś
19data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
20data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
21data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
22data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
23data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-04-11 do dziś
2ROK 20062007-04-10 do dziś
3ROK 20072008-05-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
5ROK 20092010-04-12 do dziś
6ROK 20102011-04-20 do dziś
7ROK 20112012-04-18 do dziś
8ROK 20122013-04-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-04-11 do dziś
2ROK 20062007-04-10 do dziś
3ROK 20072008-05-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-15 do dziś
5ROK 20092010-04-12 do dziś
6ROK 20102011-04-20 do dziś
7ROK 20112012-04-18 do dziś
8ROK 20122013-04-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów