SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POŁONINY” W SZCZAWNICY

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000138574
Numer REGON: 001111285
Numer NIP: 7350018464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/434034/22/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011112852002-11-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POŁONINY” W SZCZAWNICY2008-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA-VI-3062002-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina SZCZAWNICA miejscowość SZCZAWNICA2002-11-08 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE POŁONINY nr domu 2 nr lokalu A kod pocztowy 34-460 poczta SZCZAWNICA 2002-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 10.09.1984 R. ZATWIERDZONO PIERWSZY STATUT SPÓŁDZIELNI2002-11-08 do dziś
216 GRUDNIA 2003 R. -UCHWAŁA NR 2/2003, NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE ZMIAN DO STATUTU SPÓŁDZIELNI OBEJMUJĄCA 255 POZYCJI -STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 1, TEKST JEDNOLITY STATUTU STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2.2004-01-07 do dziś
312.06.2006 R. ZMIANA § 3, § 5 UST. 2, § 6 UST. 2, § 8 UST. 3, § 8 UST. 5, § 8 UST. 8, § 9, § 12 UST. 2, § 13 UST. 3, § 17 UST. 1, § 17 UST. 2, § 17 UST. 4, § 18 PKT 1, 5, 6, 16 I 18, § 19, § 20 UST. 8, § 20 UST. 9, § 24 UST. 1, § 24 UST. 2 ORAZ ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW, § 25 UST. 3, § 25 UST. 4, § 28, § 29 UST. 1, § 32 UST. 4, § 32 UST. 8, § 37 UST. 3, § 37 UST. 4, § 37 UST. 5 ORAZ ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW, § 38, § 41, § 42 UST. 3, § 46, § 49, § 70, § 71, § 72 UST. 1, § 72 UST. 3, § 74, § 78 UST. 1, § 81 UST. 2, § 82 UST. 2, § 84 UST. 1, § 84 UST. 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW, § 85 UST. 1, § 85 UST. 2, § 85 UST. 3, § 86 PKT 5, § 87 UST. 1, § 90, § 94 UST. 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW, § 96 UST. 3-5, § 97 UST. 2, § 103 UST. 1 -7 ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW, § 104 UST. 1-2, § 106 PKT 1, § 107 UST. 1, § 109 UST. 1, § 109 UST. 3-4, § 110 UST. 1, § 110 UST. 6-9, § 113, § 114 UST. 2-3, § 115 UST. 1-3, § 116 UST. 2-3, § 116 UST. 7, § 119 UST. 2, § 120 UST. 2-3, § 120 UST. 6-8, § 121 PKT 5, § 122 UST. 6, § 124 UST. 1-5 ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW, § 125 UST. 1-9, § 126 UST. 2, § 130, § 132 UST. 1-2, § 133 UST. 1, § 139 UST. 2, § 140 UST. 2-7, § 142 UST. 1, § 143 UST. 1, § 145 UST. 5-6, § 147 UST. 3, § 147 UST. 5, § 148 UST. 2 ORAZ ZMIANA NUMERACJI USTĘPÓW, § 150 UST. 1, § 151, § 154, § 158, § 163 UST. 1, § 163 UST. 3, § 164 UST. 3, § 164 UST. 5 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2006-08-31 do dziś
428.11.2007 R. -UCHWAŁA NR 9/2007 W SPRAWIE ZMIAN STATUTU ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, WPROWADZONO: § 20, § 21, § 22, § 23, W ZWIĄZKU Z CZYM ZMIENIONO OZNACZENIA PARAGRAFÓW POCZYNAJĄC OD § 20 -NASTĘPNE ZMIANY WG NOWEJ NUMERACJI ZMIENIONO § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, WPROWADZONO § 32, ZMIENIONO § 33, § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 41, § 42, § 44, § 45, § 46, WPROWADZONO: § 48-52, ZMIENIONO: § 54, § 56, § 62 § 66, § 68, § 69, § 72, § 73, § 74-§ 79, WPROWADZONO: § 80, § 81, ZMIENIONO: § 82, § 84, WPROWADZONO § 85, ZMIENIONO: § 87, WPROWADZONO: § 89, ZMIENIONO: § 90, § 92- § 95, WPROWADZONO: § 96, § 97, ZMIENIONO: § 98-§ 101, § 103- § 105, § 107, WPROWADZONO: § 113- § 125, § 127, ZMIENIONO: § 128, WPROWADZONO § 130, ZMIENIONO: § 131- § 133, WPROWADZONO: § 134, ZMIENIONO: § 135, WPROWADZONO: § 136-137, ZMIENIONO § 138-§ 140, WPROWADZONO: § 141, ZMIENIONO: § 142- § 144, WPROWADZONO: § 145- § 160, ZMIENIONO: § 161, § 163- § 166, DODANO: § 167, ZMIENIONO: § 168, DODANO: § 169, ZMIENIONO: § 170, § 171, DODANO: § 173 I § 174, ZMIENIONO: § 175-§ 182, § 184, § 186, § 188, § 189, § 191, § 192, § 194, § 196, § 197, § 199 SKREŚLONO § OZNACZONE DOTYCHCZAS JAKO: 35, 38, 39, 40, 73, 77, 79, 84, 85, 87, 89, 102-113, 137, 145-148, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2008-01-23 do dziś
507.06.2010 R. ZMIANA § § 96 UST. 1, 100 UST. 1, 119, 123 UST. 42010-07-07 do dziś
620.06.2011 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 163 DODAJE SIĘ UST. OD 3 DO 52011-07-25 do dziś
723 CZERWCA 2014 ROKU ZMIENIONO: § 117 UST1 PKT. 3, W § 119 UST. 4 PKT. 3 PO LIT C DODAJE SIĘ UST. 5, DOTYCHCZASOWY § 119 UST. 4 PKT. 4 STANOWI § 119 UST. 6 PKT. 1, W § 119 UST. 6 DODAJE SIĘ PKT. 2, DOTYCHCZASOWY § 119 UST. 4 PKT. 5 STANOWI § 119 UST. 6 PKT. 3, DOTYCHCZASOWY § 119 UST. 5 STANOWI § 119 UST. 72014-07-15 do dziś
811.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU W ZAKRESIE: OD § 7 DO § 13, § 18, § 20, § 24, OD § 37 - § 43, OD § 46 - § 50, OD § 56- § 58, § 60, OD § 72 -§ 81, § 84, § 85, § 92, OD § 119 - § 120, OD § 122 DO § 124, § 135 § 1992018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIKONIAK2018-04-18 do dziś
2. ImionaEWA DANUTA2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-04-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-18 do dziś
21. NazwiskoKOMOREK2016-07-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA URSZULA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-25 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH2005-04-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-13 do dziś
41. NazwiskoCIESIELKA2002-11-28 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2002-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-28 do dziś
51. NazwiskoNOWAK2002-11-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WŁODZIMIERZ2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERCIOCH2017-07-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-07-11 do dziś
2. ImionaDOROTA ZOFIA2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELKA2014-07-15 do dziś
2. ImionaDANUTA ZOFIA2014-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHLOWSKA2014-07-15 do dziś
2. ImionaANNA2014-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORZ2014-07-15 do dziś
2. ImionaTERESA STANISŁAWA2014-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2017-07-11 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaUDZIELA2017-07-11 do dziś
2. ImionaANTONI2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-19 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-11-19 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01. DO 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-10-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-07-21 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
8data złożenia 30.06.3009 okres 2008 R.2009-07-15 do dziś
9data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
11data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
14data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-03 do dziś
21data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
42008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
42008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów