SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA PRZY ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000138476
Numer REGON: 630155456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-11-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23661/22/168]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630155456 NIP 78716427392007-10-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA PRZY ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH2002-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 12272002-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina SZAMOTUŁY miejscowość SZAMOTUŁY2002-12-03 do dziś
2. Adresulica SEZAMKOWA nr domu 3 B kod pocztowy 64-500 poczta SZAMOTUŁY 2002-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 KWIETNIA 1992 ROKU.2002-12-03 do dziś
207.06.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2007-01-09 do dziś
320 CZERWCA 2008 ROKU NOWY STATUT Z WYŁĄCZENIEM § 64 UST. 3 STATUTU.2009-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWROCŁAWSKI2002-12-03 do dziś
2. ImionaJACEK2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
21. NazwiskoJAKUSZKOWIAK2002-12-03 do dziś
2. ImionaHENRYKA WANDA2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2002-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMET2018-02-26 do dziś
2. ImionaMARIA2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2002-12-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOCKA2002-12-03 do dziś
2. ImionaBEATA2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŃCZAK2022-11-18 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2022-11-18 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2009-05-25 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2009-05-25 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY2009-05-25 do dziś
468 20 Z DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2009-05-25 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 24.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 08.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 16.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 14.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-21 do dziś
5data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
6data złożenia 26.09.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-10-25 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-01 do dziś
8data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
9data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-29 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
11data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
17data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
18data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
20data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-10-25 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-01 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-21 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
601.01.2006 DO 31.12.20062007-10-25 do dziś
701.01.2007 DO 31.12.20072008-07-01 do dziś
801.01.2008-31.12.20082009-07-03 do dziś
901.01.2009 DO 31.12.20092010-06-29 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów