SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000138444
Numer REGON: 470517325
Numer NIP: 7240003705
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2023-07-27
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/19631/23/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP4705173252002-11-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO2002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI -ŚRÓDMIEŚCIA SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 22392002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-11-29 do dziś
2. Adresulica BELI BARTOKA nr domu 67 kod pocztowy 92-531 poczta ŁÓDŹ 2002-11-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMBATORY.PL2014-10-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMBATORY.PL2014-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.05.2002 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/2002 Z DNIA 10.05.2002 R.2002-11-29 do dziś
2UCHWAŁA NR 2/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 9 MAJA 2003 R. ZMIENIONO ZAPISY §§: § 3 UST 2 DODANO PKT 1/1, § 3 UST 2 PKT 2, § 4 UST 2, § 8 PKT 3, § 20 UST 5, § 31 UST 2, § 34 UST 1, § 37 UST 2 PKT 1, § 41 UST 2; WYKREŚLONO § 32 UST 1 PKT 4 ORAZ §§ OD 52 DO 87 W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU; WPROWADZONO DO STATUTU §§ OD 52 DO 133 W NOWYM BRZMIENIU; ZMIENIONO OZNACZENIE DOTYCHCZASOWYCH §§ OD 88 DO 107 NADAJĄC IM NOWE OZNACZENIE OD § 134 DO § 153.2003-07-09 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 07.05.2004 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 20 UST. 2; § 30; § 32 UST. 1 PKT 4; § 32 UST. 1 PKT 8; § 36 UST. 2; § 138 UST. 1; § 139 UST. 1; § 139 UST. 3 ORAZ § 153 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-06-18 do dziś
421 KWIETNIA 2006 R. -ZMIENIONO § 3, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 26, 32, 36, 37, 42, 44, 58, 59, 63, 70, 117, 120, 153 STATUTU WYKREŚLONO § 63 UST. 2, 64 PKT 1, 68 UST. 1 I 3, 72 ZDANIE DRUGIE, 77 UST. 2, 118 STATUTU2006-08-16 do dziś
529.11.2007 R. -ZMIENIONO § § 3-153 STATUTU SPÓŁDZIELNI ORAZ DODANO § § 154-200;2008-02-14 do dziś
623.05.2008 R. -ZMIENIONO § 37 UST. 3 STATUTU2008-08-13 do dziś
7UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.05.2016 R., ZMIENIONO: § 12 UST.1 PKT 3, § 15 UST. 1 PKT 17D, § 15 UST.2, § 16 PKT 7, § 22 UST.3,4,5, § 42 W UST.1, § 47 UST.1, § 47 UST.7, § 50 UST.2, § 56 UST.3, § 58 UST.1 PKT 28, § 63 UST.1, § 63 UST.3, § 65 UST.1 PKT 5, § 141 UST.1, § 141 UST.2, § 149, § 150, § 151, § 188 UST.12, § 192 UST.3, § 194 UST.2, § 200 STATUTU.2016-07-29 do dziś
820.06.2018 R., UCHYLONO OD § 3 DO § 133, DOPISANO W § 134 NOWĄ TREŚĆ, USTALONO NOWE BRZMIENIE OD § 3 DO § 1332018-09-06 do dziś
914.06.2023R. ZMIENIONO §12 UST.2, §14 UST.1 PKT.13, §15 PKT.4, §15 PKT.5, §15 PKT.9, §23 UST.1, §32 UST.3, §32 UST.4, §33 UST.5, §39 UST.18, §48 UST.4, §52 UST.3, §57 UST.1 PKT.14, §104 UST.2, §104 UST.3, §134; DODANO §15 PKT.16, §15 PKT.17, §15 PKT.18, §15 PKT.19, §29 UST.6,2023-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO2002-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUMOR CHEŁSTOWSKA2020-06-26 do dziś
2. ImionaWERONIKA BARBARA2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-06-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-26 do dziś
21. NazwiskoRYBKA2017-01-23 do dziś
2. ImionaMAREK2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2017-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-23 do dziś
31. NazwiskoPOKORSKI2013-01-21 do dziś
2. ImionaDOMINIK2013-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-06-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADOWSKA2023-07-27 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKI2023-07-27 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JÓZEF2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKA2023-07-27 do dziś
2. ImionaLIDIA ANNA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2023-07-27 do dziś
2. ImionaJADWIGA MARIA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEK2023-07-27 do dziś
2. ImionaMARLENA AGNIESZKA2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIKLEWSKI2023-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2023-07-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIAK2023-07-27 do dziś
2. ImionaPIOTR SŁAWOMIR2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-27 do dziś
92. ImionaWOJCIECH2012-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-07-21 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUN LOKALI O INNYCH PRZEZNACZENIU2015-07-21 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-07-21 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCHLUB LOKALI O IINZM PRZEZNACZENIU2015-07-21 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWZ MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-07-21 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTYAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI /WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI/ NIERUCHOMOŚCI2015-07-21 do dziś
741 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2015-07-21 do dziś
868 20 Z WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ LUB W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI2015-07-21 do dziś
941 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 -31 GRUDNIA 2001 data złożenia 30.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2001 -31 GRUDNIA 2001 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 -31 GRUDNIA 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2001 -31 GRUDNIA 20012002-11-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 19.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 12.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-06-02 do dziś
5data złożenia 09.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
6data złożenia 27.04.2007 okres ZA ROK 20062007-05-14 do dziś
7data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
8data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
9data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
10data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
13data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
14data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
16data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
17data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
21data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
22data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-24 do dziś
201.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
3ZA ROK 20062007-05-14 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
501.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-26 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-26 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-24 do dziś
201.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
3ZA ROK 20062007-05-14 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
501.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów