SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOKSOWNIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000138398
Numer REGON: 000840007
Numer NIP: 7490007302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8111/22/399]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000840007 NIP 74900073022007-06-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOKSOWNIK”2002-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU SĄD GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze RSA 9702002-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina ZDZIESZOWICE miejscowość ZDZIESZOWICE2002-11-07 do dziś
2. Adresulica PIASTÓW nr domu 24 kod pocztowy 47-330 poczta ZDZIESZOWICE 2002-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.1979 R.2002-11-07 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 14/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM „KOKSOWNIK” Z DNIA 28.06.2003 R. ZMIENIONO PAR. 1-116 STATUTU.2003-09-08 do dziś
329.11.2007 R. ZMIAN DOKONANO W: PAR. 2 DO 9, PAR. OD 11 DO 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20, PAR. OD 22 DO 29, PAR. 31, PAR. OD 33 DO 35, PAR. OD 37 DO 38, PAR. OD 40 DO 46, PAR. 48, PAR. OD 51 DO 52, PAR. 54, PAR. 59, PAR. OD 62 DO 64, PAR. 66, PAR. OD 67 DO 72, PAR. 75, PAR. 76, PAR. OD 79 DO 81, PAR. 83, PAR. 85, PAR. 86, PAR. OD 88 DO 96, PAR. OD 98 DO 101, PAR OD 103 DO 106, PAR. 110, PAR. OD 112 DO 115. DODANO: PAR. 29.1, PAR. 29.2, PAR. 66.1, PAR. 66.2, PAR. 72.1, PAR. 96.1, PAR. 115.1. SKREŚLONO: PAR. 25, PAR. 26, PAR. 107, PAR. 108, PAR. 109.2008-05-30 do dziś
429.11.2007 R. ZMIAN DOKONANO W PAR. 30 STATUTU2008-06-03 do dziś
529.11.2007 R. -ZMIENIONO PAR. 93 UST. 16 STATUTU2008-11-28 do dziś
617.06.2011 R. W PAR. 13 DODANO UST. 11, W PAR. 93 ZMIENIONO TREŚĆ UST. 3.2011-12-12 do dziś
718.05.2016R. ZMIENIONO § 90 UST. 1 STATUTU, W § 90 STATUTU DODANO UST. 62016-07-18 do dziś
806.06.2018R., DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PARAGRAFÓW OD 7 DO 116 ZASTĄPIONO NOWĄ TREŚCIĄ ZAWARTĄ W PARAGRAFACH OD 7 DO 113. 19.02.2019R., ZMIENIONO PARAGRAFY OD 7 DO 1132019-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMALINOWSKA2022-03-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-25 do dziś
21. NazwiskoMORAWIEC2018-02-16 do dziś
2. ImionaSYLWIA ANNA2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2018-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-16 do dziś
31. NazwiskoMIKOLASZ2016-07-18 do dziś
2. ImionaDAMIAN MARCIN2016-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2016-07-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-18 do dziś
41. NazwiskoHERMA SOKÓŁ2011-12-12 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2002-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH2002-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWSKA2022-11-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWNIK2022-11-02 do dziś
2. ImionaZUZANNA KAROLINA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOT2022-11-02 do dziś
2. ImionaZENON ZYGMUNT2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2022-11-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-07-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMIUK2019-07-10 do dziś
2. ImionaJERZY2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKIEWICZ2019-07-10 do dziś
2. ImionaANIELA MIECZYSŁAWA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-04-28 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-04-28 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-04-28 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-04-28 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-28 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-04-28 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-28 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-28 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-30 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-03 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
6data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
7data złożenia 05.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
8data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-01 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-12-12 do dziś
10data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-03 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
20data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-12-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-12-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów