„LUXON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000138301
Numer REGON: 932025487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-02-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3451/21/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932025487 NIP 89425138672008-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LUXON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WOCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 84182002-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość KRĘPICE2019-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRĘPICE ulica UL. KWIATOWA nr domu 45 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2019-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.1999 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 767/99 AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2002 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 7696/2002 -ZMIANA PAR. 6, PAR. 7, PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2002-11-07 do dziś
21. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2008 R., REPERTORIUM A NR 284/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROMUALDA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13, ZMIENIONO § 2, § 6, § 10, § 15 PKT 2, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2008 R., REPERTORIUM A NR 1040/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROMUALDA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 13, ZMIENIONO § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2008-02-29 do dziś
304.03.2013 R., NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 2441/2013, ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI.2013-03-26 do dziś
426.01.2018 REP. A NR 266/2018, DR ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. BUFOROWA 115, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §11 UST.2, §13, §21 UST. 3, § 21 UST.4, §21 UST.5,§24 UST.2, §28 UST.1 ZADANIE 1, §28 UST.32018-02-08 do dziś
508.02.2018 R., NOTARIUSZ DR ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 700/2018, ZMIENIONO: § 6, § 11 UST.2, § 13, § 21 UST.3, 4, 5, § 24 UST.2, § 28 UST.1 ZD.1, UST.3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-05-17 do dziś
612.09.2018 R., NOTARIUSZ ANNA MATLA - PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 48/89, REP. A NR 4045/2018, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2018-09-28 do dziś
713.03.2019 R., NOTARIUSZ DR ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BUFOROWEJ 115; REP. A NR 1032/2019; ZMIANA: §4 ORAZ §19; ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2008-02-29 do dziś
2. ImionaMAREK2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOTT2008-02-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 (CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2018-09-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego111000,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2013-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-03-26 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOTT2008-02-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALI2006-09-08 do dziś
2. ImionaGYULDZHEMAL2006-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-08 do dziś
46. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSTROWSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-17 do dziś
21. NazwiskoJACEL2018-09-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-28 do dziś
31. NazwiskoSKRZYPEK2018-09-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGUMIŁ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRZYBYŁ2021-01-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM SAMOISTNYM2021-01-13 do dziś
21. NazwiskoWYBORSKI2021-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM SAMOISTNYM2021-01-13 do dziś
31. NazwiskoZDUŃ2021-01-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM SAMOISTNYM2021-01-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2008-02-29 do dziś
226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2008-02-29 do dziś
327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2008-02-29 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-02-29 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-02-29 do dziś
627 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-05-17 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-05-17 do dziś
361 TELEKOMUNIKACJA2018-05-17 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-10 do dziś
4data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
8data złożenia 01.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
11data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
14data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
15data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
16data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów