SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GANEK”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000138258
Numer REGON: 550001479
Numer NIP: 7580001237
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509862/23/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550001479 NIP 75800012372007-03-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GANEK”2002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY OSTROŁĘKA UL. PL.BEMA 10 nr w rejestrze VG „NS-REJ-S” 3872002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2002-11-06 do dziś
2. Adresulica WINCENTEGO WITOSA nr domu 2 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA 2002-11-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGANEK@WP.PL2016-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.2002 R. UCHWALANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2002-11-06 do dziś
223.06.2003 ZMIENIONO: PAR. 63, 64, 65 DODANO PAR. 63 „A”2004-01-29 do dziś
325.09.2006 R. ZMIENIONE: SPIS TREŚCI, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 17, PAR. 26, PAR. 49, PAR. 89 DODANE: W PAR. 25 UST. 4, 5, 6; W PAR. 38 PKT 42007-03-21 do dziś
422.11.2007 R., PRZYJĘCIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2007-12-28 do dziś
516.10.2009 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 2/2009 Z DNIA 16.10.2009 R.: ZMIENIONO PAR. 13 UST. 1PKT 1, PAR. 16 UST. 2, PAR. 21 UST. 6, PAR. 22 UST. 2, PAR. 22 UST. 3, PAR. 28 UST. 5, PAR. 79 UST. 1, PAR. 79 UST. 3, PAR. 87 UST. 4, PAR. 103 UST. 62010-01-15 do dziś
621.06.2010 R. -ZMIANA PAR. 23 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI2010-09-28 do dziś
726.06.2018R. UCHWAŁA NR 5/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GANEK” W OSTROŁĘCE Z DNIA 26.06.2018R. § 6 UST. 4; § 6 UST. 5; § 6 UST. 6 ; § 7 ; § 8 ;§ 9; § 11 ; § 12 UST 2; § 12 UST. 3; § 12 UST. 4; § 13; § 15; § 18 UST. 2 ;§ 18 UST. 4 ; § 20 UST. 12; § 20 UST. 19 ; § 21 UST.3 PKT. 2 ; § 25 UST. 2; § 48 UST. 2 PKT. 2 ; § 48 UST. 2 PKT 3 ; § 48 UST. 3 ; § 48 UST.6 PKT. 1 ; § 51 ; § 55; § 58 UST. 2 ; § 58 UST. 3; § 58 UST. 4; § 58 UST. 5; § 58 UST. 6; § 61; § 69; § 71 ; § 722018-07-24 do dziś
826.06.2019 R., ZMIANA § 28 UST.1, § 28 UST.2.2019-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁASZCZYK2020-12-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-08 do dziś
21. NazwiskoKOLANOWSKI2004-08-17 do dziś
2. ImionaNORBERT PAWEŁ2004-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-08-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-17 do dziś
31. NazwiskoCIECIERSKI2004-08-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2004-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-08-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-17 do dziś
41. NazwiskoNADAJ2002-11-06 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
51. NazwiskoKOLANOWSKI2002-11-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKA2023-02-08 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWOWSKA KUBICKA2023-02-08 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUNIOWSKI2023-02-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-11-06 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-06 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-06 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-11-06 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-11-06 do dziś
670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-01-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 26.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-10 do dziś
4data złożenia 22.02.2007 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-03-21 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 1.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
6data złożenia 10.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-09 do dziś
7data złożenia 31.12.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082010-01-15 do dziś
8data złożenia 23.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
13data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
14data złożenia 01.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
18data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19data złożenia 29.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-03-21 do dziś
21.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-01-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-03-21 do dziś
21.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-01-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów