A.S.A. DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000138250
Numer REGON: 691692988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325794/21/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.A. DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-11-06 do dziś
2. Adresulica WSPÓLNA nr domu 2 kod pocztowy 35-205 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2002-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA KATARZYNA CHMIEL, 35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 1990 ZA ROK 2002.2002-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-06 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2002-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2002-11-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH2003-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2002-11-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH2003-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2002-11-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2002-11-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 11 Z PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ2002-11-06 do dziś
222 21 Z DRUKOWANIE GAZET2002-11-06 do dziś
322 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-06 do dziś
422 23 Z INTROLIGATORSTWO2002-11-06 do dziś
522 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2002-11-06 do dziś
622 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-11-06 do dziś
722 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-11-06 do dziś
825 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-11-06 do dziś
925 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-11-06 do dziś
1029 55 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2002-11-06 do dziś
1130 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2002-11-06 do dziś
1221 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2002-11-06 do dziś
1330 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2002-11-06 do dziś
1436 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-11-06 do dziś
1536 40 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2002-11-06 do dziś
1636 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2002-11-06 do dziś
1736 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-06 do dziś
1851 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-06 do dziś
1951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-11-06 do dziś
2051 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-11-06 do dziś
2151 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-11-06 do dziś
2252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-11-06 do dziś
2321 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2002-11-06 do dziś
2452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-11-06 do dziś
2552 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2002-11-06 do dziś
2652 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2002-11-06 do dziś
2752 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2002-11-06 do dziś
2852 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-06 do dziś
2952 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2002-11-06 do dziś
3052 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-11-06 do dziś
3152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-11-06 do dziś
3260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-11-06 do dziś
3360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-11-06 do dziś
3421 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2002-11-06 do dziś
3564 20 B TELEFONIA RUCHOMA2002-11-06 do dziś
3667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-06 do dziś
3771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-11-06 do dziś
3871 33 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-11-06 do dziś
3974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-11-06 do dziś
4074 40 Z REKLAMA2002-11-06 do dziś
4174 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-11-06 do dziś
4272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-11-06 do dziś
4372 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-11-06 do dziś
4472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-11-06 do dziś
4521 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-11-06 do dziś
4621 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-06 do dziś
4722 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-11-06 do dziś
4822 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-11-06 do dziś
4922 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 12.11.2002 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 12.11.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 12.11.2002 -31.12.20032004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-27 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
5data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-27 do dziś
6data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009- 31.12.20092010-09-28 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
11data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
16data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
17data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2008 DO 31.12.20082009-08-27 do dziś
401.01.2009- 31.12.20092010-09-28 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-27 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009- 31.12.20092010-09-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów