SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000138217
Numer REGON: 001324259
Numer NIP: 9290052285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494025/23/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013242592002-11-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNIK”2002-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 6832002-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2002-11-13 do dziś
2. Adresulica STEFANA BATOREGO nr domu 77 nr lokalu B kod pocztowy 65-735 poczta ZIELONA GÓRA 2002-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.2002 R.2002-11-13 do dziś
220.05.2014 R. UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2014-06-11 do dziś
325.05.2018R. ZMIENIONO: §11;§ 12 UST.1; §14; §16; §18; §24 UST.2; §33 UST. 1 PKT 18; §37 UST.3; §40; §41 UST.1 I UST.4; §42 UST. 1 I UST. 2; §43; §45; §46 UST.1; §47; §48 UST. 1.; §52 UST. 2; §53; §54; §55; §56; §58; §59; §61; §63 UST. 2 PKT 2; §67; §68 UST. 1; §77. DODANO §47 ZE ZN. 1; §48 UST. 1 ZE. ZN. 1; USUNIĘTO: §10 UST. 3 I UST. 4; §17; §20 PKT 3, I PKT 5; §22; §33 UST. 1 PKT 19; §69; §70; §71.2018-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES SPÓŁDZIELNI LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUNCE2013-05-22 do dziś
2. ImionaALICJA DANUTA2013-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-22 do dziś
21. NazwiskoWOŁKOWSKI2006-01-03 do dziś
2. ImionaROBERT2006-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2006-01-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-03 do dziś
31. NazwiskoPODHAJNY2002-11-13 do dziś
2. ImionaJAN2002-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANKOWSKA2021-09-23 do dziś
2. ImionaMARTYNA2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHINKA2021-09-23 do dziś
2. ImionaJACEK ARTUR2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECIŃSKA2021-09-23 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2011-03-10 do dziś
268 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-03-10 do dziś
368 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW I GARAŻY W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2011-03-10 do dziś
468 10 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2011-03-10 do dziś
593 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ2011-03-10 do dziś
693 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ2011-03-10 do dziś
793 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ2011-03-10 do dziś
835 30 Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ2011-03-10 do dziś
943 29 Z KONSERWACJA I REMONTY URZĄDZEŃ I INSTALACJI2011-03-10 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, JAK RÓWNIEŻ STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK - 31.12.2004 ROK data złożenia 13.07.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-11 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-13 do dziś
11data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
12data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
17data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
19data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
20data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
21data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK - 31.12.2004 ROK2005-08-25 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
701.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-11 do dziś
801.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-13 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK - 31.12.2004 ROK2005-08-25 do dziś
401.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
901.01.2010 R -31.12.2010 R2011-08-11 do dziś
1001.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-13 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-22 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów