„BULMACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000138080
Numer REGON: 010468480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23146/21/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104684802002-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BULMACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 395492002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-11-06 do dziś
2. Adresulica CYPRYJSKA nr domu 20 kod pocztowy 02-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.1994 R. NOTARIUSZ WANDA OSIECKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 47 M. 2, REP. A NR 283/94;2002-11-06 do dziś
217.06.2003 R., REPERTORIUM A NR 1351/2003, NOTARIUSZ LILIA BARBARA KULIGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 42/150,00-024 WARSZAWA, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 2 PAR. 5 PAR. 6 PAR. 7 PAR. 10 PAR. 13 PAR. 14 PAR. 15 PAR. 18 PAR. 19 DODANO: PAR. 7A2003-07-10 do dziś
328.06.2007 R. REP. A NR 1830/2007 LILIA BARBARA KULIGOWSKA-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA LILIA BARBARA KULIGOWSKA,00-024 WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 42/150, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI ZM.§ 162007-07-27 do dziś
420.07.2015 R., REP. A NR 1338/2015, NOTARIUSZ LILIA BARBARA KULIGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZM. § 52015-10-22 do dziś
521.08.2017 R., REP. A NR 9511/2017, NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; DODANO: § 5 PKT 142017-09-04 do dziś
627 MAJA 2020 R., REP. A NR 26217/2020, NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 I § 112020-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMITROV2003-07-03 do dziś
2. ImionaHRISTO2003-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁOTYCH2021-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMITROVA2007-07-27 do dziś
2. ImionaCVETA2007-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁOTYCH2021-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2007-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PROKURENT JEDNOOSOBOWO2020-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMITROVA2021-03-05 do dziś
2. ImionaCVETA2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMITROV2020-10-26 do dziś
2. ImionaHRISTO2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-10-22 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-22 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-10-22 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-22 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-22 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-10-22 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-10-22 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-10-22 do dziś
949 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-22 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
7data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
10data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
14data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
17data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-11 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów