SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIESZYNIANKA” W CIESZYNIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000137928
Numer REGON: 000484506
Numer NIP: 5480076364
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5923/22/117]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000484506 NIP 54800763642007-06-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIESZYNIANKA” W CIESZYNIE2002-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, GOSPODARCZY W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze ARS XV -5772002-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2002-11-05 do dziś
2. Adresulica HAJDUKA nr domu 17 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN 2002-11-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPS@SMCIESZYNIANKA.ORG.PL2012-07-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMCIESZYNIANKA.ORG.PL2012-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 CZERWCA 1958 R.2002-11-05 do dziś
230 MAJA 2003 ROKU -ZMIANA DOTYCZY CAŁEGO STATUTU -UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2003-11-14 do dziś
320 MAJA 2005 R. -ZMIANY W: § 23, § 29, § 43, § 602005-06-24 do dziś
425 MAJA 2006 R. -ZMIANY W: § 6, § 7A, § 8, § 13, § 15, § 17, § 20, § 24, § 26, § 28, § 29, § 33, § 34, § 35, § 36, § 45, § 46, § 56, § 60, § 66, § 100, § 101, § 103, § 104, § 105, § 111, § 113, § 118, § 119, § 122, § 123, § 124, § 1252006-07-24 do dziś
518.05.2007 R. § 29, § 33, § 392007-06-15 do dziś
623 LISTOPADA 2007 R UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2008-01-17 do dziś
718-25.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 9, § 19, § 25, § 33, § 108.2008-07-21 do dziś
819.07.2010R., -ZMIANA § 5 UST. 3, 4, 5; § 26 UST. 5; § 42 UST. 2, 3, 4; § 87; § 88; § 89 UST. 1, 2, 3, 4; § 90 UST. 1, 2, 3, 4; § 94 UST. 6, 7, 8; § 97 UST. 5, 6, 7, 8, 92010-08-24 do dziś
928 MAJA 2012 ROKU § 26 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6 § 27 UST. 1, 2, 3, 4, 5 § 28 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 92012-07-13 do dziś
1013.06.2018 R., § 3, § 5 UST. 1, § 6, § 7, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 9 UST. 3, § 9 UST. 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 UST. 1, § 21 UST. 8, § 21 UST. 16, § 22 UST. 5, § 23 UST. 4, § 24, § 25 UST. 3, § 25 UST. 6 PKT 1, § 26 UST. 2, § 26 UST. 4, § 29 UST. 3, § 29 UST. 8, § 30 PPKT B, § 30 PKT 1, § 30 PKT 20 I 21, § 33 UST. 4 PKT 15, § 41, § 43, § 50 UST. 1 PKT 4, § 51 UST. 1, § 51 UST. 5, § 52, § 53 UST. 1 I 2, § 54, § 55, § 56, § 61 UST. 3, § 67, § 68, § 69, § 70 UST. 1 I 2, § 71 UST. 1, § 72 UST. 1, § 73 UST. 1, § 76, § 76’, § 77 UST. 1, 2 I 3, § 89, § 90, § 97 UST. 2 I 3, § 97 UST. 5, § 97 UST. 7 I 8, § 98 UST. 1, § 98 UST. 6, § 101, § 105 UST. 1, § 106 UST. 2, 3 I 4, § 106 UST. 5, § 106 UST. 6, § 108 UST. 2, § 108 UST. 7, 8 I 9, § 108 UST. 14, § 109, § 110, § 111, § 112.2018-09-03 do dziś
112.09.2020 R. ZMIENIONO: §1, §6 UST. 5, §10 PKT 3, §19 UST. 2, §32 UST. 1 I UST. 2, §45, §98 UST. 42020-10-13 do dziś
1210.06.2022 R. ZMIENIONO: W §5 DODANO UST. 6; ZMIENIONO W §20 UST. 2; ZMIENIONO W §26 UST. 2 ORAZ UST. 4; ZMIENIONO §37 UST. 12022-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE SKŁADA W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLOREK2017-12-27 do dziś
2. ImionaBEATA LIDIA2017-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-27 do dziś
21. NazwiskoPOPEK2017-12-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2017-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-27 do dziś
31. NazwiskoNOWAKOWSKA2017-04-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2021-10-07 do dziś
2. ImionaŁUCJA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYROKOSZ2020-10-13 do dziś
2. ImionaANNA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaITNER2020-10-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIESS2020-10-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHY2020-10-13 do dziś
2. ImionaJAN2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICZEK2019-08-20 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTRA2017-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ SŁAWOMIR2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAR2017-07-17 do dziś
2. ImionaWANDA2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZKO2017-07-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACENTY2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2017-07-17 do dziś
2. ImionaJACEK2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2017-07-17 do dziś
2. ImionaBEATA WIOLETTA2017-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-17 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2011-06-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2011-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKASZOK2008-01-17 do dziś
2. ImionaLUCYNA ANNA2008-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI2008-01-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-13 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-13 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-13 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-13 do dziś
588 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-13 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-07-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 24.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 11.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-11-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-24 do dziś
5data złożenia 05.06.2005 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
6data złożenia 30.05.2007 okres 01.01. -31.12.2006 R2007-06-15 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
9data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
10data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
12data złożenia 05.06.2013 okres 1.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
14data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
15data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
20data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
21data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01. -31.12.2006 R2007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
81.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
401.01. -31.12.2006 R2007-06-15 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-24 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
101.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów