„ENECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000137826
Numer REGON: 331367017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-06-05
Sygnatura akt[RDF/295969/21/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP3313670172003-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina BORNE SULINOWO miejscowość DĄBIE2005-07-29 do dziś
2. Adresnr domu 16 kod pocztowy 78-446 poczta SILNOWO 2005-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.10.2002 R. NOTARIUSZ OLAF PERETIAKOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.NR „A” 8913/20022002-11-05 do dziś
207.10.2— 3 R. REP. A NR 7313/2003, NOTARIUSZ OLAF PERETIAKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPROSTOWANY AKTEM Z 04.11.2003 R. REP. A 8105/2003.2003-11-17 do dziś
308.11.2016R. REPERTORIUM 8853/2016 W KANCELARII NOTARIALNEJ OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU,PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI;2016-11-23 do dziś
416.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 8100/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIAKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA §6, §7, §9 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2018-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2018-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLATA2003-11-17 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ RADOSŁAW2003-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2018-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLATA2009-01-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2009-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ2020-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLATA2011-06-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW TADEUSZ2011-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2020-02-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800,00 ZŁ2020-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2003-09-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2016-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-11-23 do dziś
201 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2016-11-23 do dziś
301 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2016-11-23 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-11-23 do dziś
501 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2016-11-23 do dziś
610 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2016-11-23 do dziś
716 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-11-23 do dziś
846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-11-23 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.02.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 07.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.02.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 18.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-02 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-18 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 2006 R.2007-07-20 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 2007 R.2008-07-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 2008 R.2009-07-20 do dziś
7data złożenia 27.05.2010 okres 2009 R.2010-06-01 do dziś
8data złożenia 07.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-09 do dziś
9data złożenia 20.06.2012 okres 2011 R.2012-06-28 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-27 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
15data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
18data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19data złożenia 05.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-18 do dziś
22006 R.2007-07-20 do dziś
32007 R.2008-07-17 do dziś
42008 R.2009-07-20 do dziś
52009 R.2010-06-01 do dziś
62010 ROK2011-06-09 do dziś
72011 R.2012-06-28 do dziś
82012 ROK2013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.02.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-02 do dziś
32005 ROK2006-07-18 do dziś
42006 R.2007-07-20 do dziś
52007 R.2008-07-17 do dziś
62008 R.2009-07-20 do dziś
72009 R.2010-06-01 do dziś
82010 ROK2011-06-09 do dziś
92011 R.2012-06-28 do dziś
102012 ROK2013-06-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów