DENTALHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000137702
Numer REGON: 015275797
Numer NIP: 5342211091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-07-28
Sygnatura akt[RDF/554152/23/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152757972003-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDENTALHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 80/82 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDENTALHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KOŃSKIE2017-10-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina KOŃSKIE miejscowość KOŃSKIE2017-10-31 do dziś
3. Adresmiejscowość KOŃSKIE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 33 kod pocztowy 26-200 poczta KOŃSKIE kraj POLSKA 2017-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2002 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ CHEŁSTOWSKĄ W KANCELARII W WARSZAWIE PRZY UL. OPACZEWSKIEJ 43, ZA REPERTORIUM A NR 3901/20022002-10-31 do dziś
229.01.2003 R., REPERTORIUM A NR 345/2003, NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA § § 2, 3, 9, 17 UMOWY2003-03-18 do dziś
320.01.2005 R. REPERTORIUM A NR 409/2005, JAKUB SZYMCZAK -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. CHOPINA 5B W WARSZAWIE ZMIANY: PAR. 7 PKT 23.2005-02-15 do dziś
409.04.2008 R. REREPTORIUM NR A-2280/2008; NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPKI 27B LOK.3 ZMIANA § § 7; 10; 16 I 19 UST. 32008-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULETA2002-10-31 do dziś
2. ImionaADAM2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2003-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULETA2002-10-31 do dziś
2. ImionaADAM2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZOT2009-01-15 do dziś
2. ImionaMARZENA STANISŁAWA2009-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-04-29 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2008-04-29 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-04-29 do dziś
462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-04-29 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-04-29 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2008-04-29 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-04-29 do dziś
886 2 PRAKTYKA LEKARSKA2008-04-29 do dziś
986 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2008-04-29 do dziś
1047 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.10.2002 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 15.10.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 15.10.2002 -31.12.20032004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-14 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
4data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-10-03 do dziś
5data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-10-03 do dziś
6data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-10-03 do dziś
7data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-10-03 do dziś
8data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
9data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
10data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
11data złożenia 13.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
13data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
14data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-19 do dziś
15data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
16data złożenia 28.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-28 do dziś
17data złożenia 28.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-28 do dziś
18data złożenia 28.07.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-10-03 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-10-03 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-10-03 do dziś
501.01.2008-31.12.20082013-10-03 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-28 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-10-03 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-10-03 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-10-03 do dziś
501.01.2008-31.12.20082013-10-03 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-28 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów