SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SZCZEBRZESZYNIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000137628
Numer REGON: 000997281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400607/22/684]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000997281 NIP 92210700382010-08-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SZCZEBRZESZYNIE2002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-18372002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina SZCZEBRZESZYN miejscowość SZCZEBRZESZYN2002-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZEBRZESZYN ulica UL. SZKOLNA nr domu 5A kod pocztowy 22-460 poczta SZCZEBRZESZYN kraj POLSKA 2017-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.10.1995 R.2002-10-31 do dziś
227.06.2003 R. - NOWY TEKST STATUTU.2003-10-10 do dziś
330.06.2006 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU UCHWAŁĄ NR 1/2006 Z DNIA 06.10.2006 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: § 8, § 13, § 23, § 24, § 29, § 33, § 34, § 35, § 39, § 41, § 42, § 44, § 47, § 50, § 57, § 125 ORAZ NUMERACJĘ OD § 49.2006-10-25 do dziś
430.11.2007 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. 15.05.2008 R. ZMIANA § 5 UST. II, § 22 UST. 2 PKT 2, § 31 ZA WYJĄTKIEM USTĘPU 4 ZDANIE PIERWSZE, § 65, § 73, § 84, § 126 STATUTU.2008-06-12 do dziś
526.06.2015 R. - ZMIANA § 5 UST.1, § 29, § 31 UST.1, § 128 UST.4, ZMIANA § 131 UST.1, § 131 UST.2, WYKREŚLONO § 69.2015-09-22 do dziś
6DNIA 27 CZERWCA 2018 R. ZMIENIONO STATUT W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO DOTYCHCZASOWE JEGO ZAPISY I UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2018-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓLDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGONTARZ2017-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-28 do dziś
21. NazwiskoDANIELEWICZ2016-11-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-24 do dziś
31. NazwiskoKOWALIK2004-11-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2004-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-19 do dziś
41. NazwiskoKOŁCON2003-10-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2003-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-10 do dziś
51. NazwiskoCZECHOŃSKI2002-10-31 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHACKA2018-09-04 do dziś
2. ImionaIZABELA2018-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASIEC2018-09-04 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2018-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2018-09-04 do dziś
2. ImionaMARIAN2018-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOMAŃCZUK2018-09-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2018-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZWADOWSKI2018-09-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARIAN2018-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2015-09-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JANINA2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODZISZ2015-09-22 do dziś
2. ImionaIRENA2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-10 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-10-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 29.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-21 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
5data złożenia 07.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
6data złożenia 18.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
7data złożenia 09.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
8data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.-31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
9data złożenia 27.10.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-25 do dziś
10data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-31 do dziś
13data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
21data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
22data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
501.01.- 31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-21 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-22 do dziś
801.01.-31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-25 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-31 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów