„TAMPOSIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000137573
Numer REGON: 015274639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492640/23/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAMPOSIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 619532002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MODRZYKOWA nr domu 6 kod pocztowy 04-772 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 MARCA 2000 R. NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1583/2000 08 PAŹDZIERNIKA 2002 R. NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5567/2002, ZMIANA: §2, §4, §8, §9, §16, §17, TEKST JEDNOLITY2002-10-31 do dziś
227.09.2022, REP. A NUMER 6222/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKA BARAN ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRYSTYNY KĘDRY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4, 16 TEKST JEDNOLITY2022-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIEWSKI2002-10-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ2002-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU REPREZENTACJA JEST SAMODZIELNA.2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDZIEWSKI2018-01-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-19 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-01-19 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2018-01-19 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-10-24 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2022-10-24 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2022-10-24 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2022-10-24 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2022-10-24 do dziś
846 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-10-24 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2006 okres ZA 2005 R.2006-10-06 do dziś
2data złożenia 04.07.2007 okres ZA 2006 R.2007-09-14 do dziś
3data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
4data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
5data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
6data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
7data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
8data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
11data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
17data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
18data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-10-06 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 R.2006-10-06 do dziś
2ZA 2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów