„BUPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000137491
Numer REGON: 008119597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249782/20/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0081195972002-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 8532002-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2013-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica KOLONIA ZYGMUNT nr domu 20 nr lokalu - kod pocztowy 41-909 poczta BYTOM kraj POLSKA 2013-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.1988 R., NOTARIUSZ HUBERT MARCZYK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BYTOMIU, REPERT. A NR 156/88 12.07.2002 R., NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERT. A NR 3631/2002-ZMIANA NUMERACJI: PAR. 13 NA PAR. 14, PAR. 14 NA PAR. 15, PAR. 15 NA PAR. 16, PAR. 16 NA PAR. 17, PAR. 17 NA PAR. 18, PAR. 18 NA PAR. 19; ZMIANA: PAR. 2 UST. 1, PAR. 3, PAR. 10 UST. 4, PAR. 12 UST. 2 DODANO: PAR. 13; SKREŚLONO: PAR. 19 WYRAŻENIE „KODEKS HANDLOWY” ZASTĄPIONO WYRAŻENIEM „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” A „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA” I SKRÓT „PRL” ODPOWIEDNIO „RZECZPOSPOLITA POLSKA” I SKRÓTEM „RP”2002-11-04 do dziś
229.12.2012 R. REP. A NR 4287/2012, NOTARIUSZ JOANNA CICIO, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNY CICIO W KRAKOWIE, PRZY UL. WENECJA 1/4 - ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2, PAR. 3 UST. 1 I 22013-01-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2014 R. REP. A NR 168/2014 NOTARIUSZ JOANNA CICIO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. WENECJA 1 M.4 ZMIANA § 13 UMOWY SPÓŁKI2014-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2014-03-12 do dziś
2. ImionaGABRIELA2014-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.000,00 ZŁ2014-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2014-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2002-11-04 do dziś
2. ImionaBOGDAN MACIEJ2002-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-11-04 do dziś
226 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-11-04 do dziś
326 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2002-11-04 do dziś
426 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2002-11-04 do dziś
526 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWOCEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2002-11-04 do dziś
626 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-11-04 do dziś
728 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-11-04 do dziś
828 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2002-11-04 do dziś
931 30 Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW2002-11-04 do dziś
1034 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2002-11-04 do dziś
1134 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2002-11-04 do dziś
1225 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-11-04 do dziś
1345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-11-04 do dziś
1445 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-11-04 do dziś
1545 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-11-04 do dziś
1645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-11-04 do dziś
1745 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-11-04 do dziś
1845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-11-04 do dziś
1945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-11-04 do dziś
2045 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-11-04 do dziś
2145 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-11-04 do dziś
2245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-11-04 do dziś
2326 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2002-11-04 do dziś
2445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-11-04 do dziś
2545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-11-04 do dziś
2645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-11-04 do dziś
2745 41 Z TYNKOWANIE2002-11-04 do dziś
2845 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-11-04 do dziś
2945 44 A MALOWANIE2002-11-04 do dziś
3045 44 B SZKLENIE2002-11-04 do dziś
3145 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-11-04 do dziś
3250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-11-04 do dziś
3350 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-11-04 do dziś
3426 12 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO2002-11-04 do dziś
3550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-11-04 do dziś
3651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-11-04 do dziś
3752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-11-04 do dziś
3860 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-11-04 do dziś
3960 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-11-04 do dziś
4060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-11-04 do dziś
4163 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2002-11-04 do dziś
4263 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-11-04 do dziś
4365 21 Z LEASING FINANSOWY2002-11-04 do dziś
4465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-11-04 do dziś
4526 15 Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO2002-11-04 do dziś
4674 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-11-04 do dziś
4774 40 Z REKLAMA2002-11-04 do dziś
4826 24 Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH2002-11-04 do dziś
4926 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH2002-11-04 do dziś
5026 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2002-11-04 do dziś
5126 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU2002-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 23.05.20052005-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 23.05.20052005-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 23.05.20052005-06-29 do dziś
4data złożenia 01.06.2006 okres ZA 2005 ROK2006-07-10 do dziś
5data złożenia 09.10.2007 okres 2006 ROK2007-10-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-25 do dziś
7data złożenia 31.08.2011 okres 2008 R.2011-10-05 do dziś
8data złożenia 31.08.2011 okres 2009 R.2011-10-05 do dziś
9data złożenia 31.08.2011 okres 2010 R.2011-10-05 do dziś
10data złożenia 19.11.2012 okres 2011 ROK2013-01-24 do dziś
11data złożenia 17.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-06 do dziś
13data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-09 do dziś
14data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-09 do dziś
15data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
16data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
17data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-10 do dziś
18data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
19data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
20data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-10 do dziś
21data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
22data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 20022005-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 20032005-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 20042005-06-29 do dziś
4ZA 2005 ROK2006-07-10 do dziś
52006 ROK2007-10-23 do dziś
62007 ROK2008-08-25 do dziś
72011 ROK2013-01-24 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-09 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022005-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032005-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-06-29 do dziś
4ZA 2005 ROK2006-07-10 do dziś
52006 ROK2007-10-23 do dziś
62007 ROK2008-08-25 do dziś
72008 R.2011-10-05 do dziś
82009 R.2011-10-05 do dziś
92010 R.2011-10-05 do dziś
102011 ROK2013-01-24 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-10 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
18OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
19OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów