SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRONOWIA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000137448
Numer REGON: 870270496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306471/21/464]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8702704962002-10-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRONOWIA” W LIKWIDACJI2003-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU nr w rejestrze 5912002-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina LUBICZ miejscowość GRONOWO2002-10-30 do dziś
2. Adresnr domu 158 kod pocztowy 87-162 poczta LUBICZ 2002-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.10.1994 R.UCHWALONO STATUT2002-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKA2002-10-30 do dziś
2. ImionaMELANIA EUGENIA2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2002-10-30 do dziś
2. ImionaLUDWIKA2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBINSKI2002-10-30 do dziś
2. ImionaLESŁAW BOLESŁAW2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKA2002-10-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELASKOWSKI2002-10-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-25 do dziś
3data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2011-03-24 do dziś
4data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2011-03-24 do dziś
5data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-03-24 do dziś
6data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-03-24 do dziś
7data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-24 do dziś
8data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
9data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-06 do dziś
10data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
11data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
12data złożenia 23.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
13data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
14data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-08 do dziś
15data złożenia 12.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-30 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2011-03-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2011-03-24 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-03-24 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-03-24 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-24 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2002 B SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRONOWIA” W GRONOWIE Z DNIA 21.10.2002 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI; UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/2003 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRONOWIA” W GRONOWIE Z DNIA 20.01.2003 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI Z DNIEM 01.02.2003 R.2003-06-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2003-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBINSKI2003-06-25 do dziś
2. ImionaLESŁAW BOLESŁAW2003-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów