BULIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000137347
Numer REGON: 631049673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2013-01-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/30624/12/880]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP6310496732002-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 117072002-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-11-08 do dziś
2. Adresulica ŚWIERZAWSKA nr domu 10 kod pocztowy 60-321 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.1997 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, K.N. W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 9916/1997. 24.07.2002 R., ASESOR NOTARIALNY K. KUBISZEWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ZBIGNIEWA TOMASZKIEWICZA, K.N. W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 6, W PAR. 12 DODANO PKT 4.2002-11-08 do dziś
217.04.2003 R. NUMER REPERTORIUM A 3828/2003, NOTARIUSZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU AL.WIELKOPOLSKA 18 ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2003-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZTOP2002-11-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ARTUREM ROZPENDOWSKIM2003-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZPENDOWSKI2002-11-08 do dziś
2. ImionaARTUR MAURYCY2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z PAWŁEM KRYSZTOPEM2003-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEMPNIEWICZ2002-11-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MACIEJ2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2003-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKIEWICZ2002-11-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2003-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-08 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADELSKI2002-11-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2003-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-08 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKOWSKI2002-11-08 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ2003-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego180000,00 PLN2003-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160400,00 PLN2002-11-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JAST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2002-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZPENDOWSKI2002-11-08 do dziś
2. ImionaARTUR MAURYCY2002-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2002-11-08 do dziś
293 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-08 do dziś
326 21 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2002-11-08 do dziś
426 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-11-08 do dziś
551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-11-08 do dziś
651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-11-08 do dziś
751 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-11-08 do dziś
860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-11-08 do dziś
974 40 Z REKLAMA2002-11-08 do dziś
1074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 09.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003- 31.12.2003 R. data złożenia 26.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003- 31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów