A.A.S. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000137197
Numer REGON: 850460835
Numer NIP: 8731728418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-09-28
Sygnatura akt[RDF/564073/23/436]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8504608352002-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.A.S. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE -WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 8342002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2002-10-29 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 3B nr lokalu 41 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2002-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.1996 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR KRYSTYNA STUDZIŃSKA REPERTORIUM NR 8762/962002-10-29 do dziś
2ZMIANA: § 8 REP. A NR 355/2003 NOTARIUSZ KRYSTYNA STUDZIŃSKA2004-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWSKA2004-08-12 do dziś
2. ImionaANNA MARIOLA2002-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 106 UDZIAŁÓW PO 500,00 PLN O WARTOŚCI 53.000,00 PLN2004-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53000,00 PLN2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 32 Z HANDEL (HURTOWY I DETALICZNY) ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-10-29 do dziś
252 32 Z EKSPORT I IMPORT TECHNOLOGII TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH, OPAKOWAŃ, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ2002-10-29 do dziś
374 40 Z ŚWIADCZENIE USŁUG HANDLOWYCH I REKLAMOWYCH2002-10-29 do dziś
474 84 A ORGANIZOWANIE WYSTAW I TARGÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2002-10-29 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 19.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-01-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 23.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 1 Z DN. 28.06.02 R. O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.01 DO 31.12.01R2004-02-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-25 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-10 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R DO 31.12.2006 R2007-08-29 do dziś
7data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-06 do dziś
8data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-27 do dziś
9data złożenia 10.06.2009 okres 2008 R.2009-06-26 do dziś
10data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-25 do dziś
11data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-08-01 do dziś
12data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
13data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
15data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.01.20142015-07-10 do dziś
16data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
17data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
18data złożenia 28.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
19data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-29 do dziś
21data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
22data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
23data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
24data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
25data złożenia 28.09.2023 okres OD 01.01.2023 DO 16.05.20232023-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006 R DO 31.12.2006 R2007-08-29 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-06 do dziś
42008 R.2009-06-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-25 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-08-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.01.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 DO 31.12.20012004-02-26 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-10 do dziś
301.01.2006 R DO 31.12.2006 R2007-08-29 do dziś
401.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-06 do dziś
52008 R.2009-06-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-05-25 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-08-01 do dziś
801.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.01.20142015-07-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.05.2023 R. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, AKT NOT. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA RZOŃCĘ Z KAN. NOT. W TARNOWIE, REP. A NUMER 1600/2023, ,2023-05-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2023-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJURKOWSKA2023-05-26 do dziś
2. ImionaANNA MARIOLA2023-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.05.2023 R. - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, AKT NOT. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA RZOŃCĘ Z KAN. NOT. W TARNOWIE, REP. A NUMER 1600/2023. ,2023-05-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-01-012023-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów