SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „IRYS”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000137095
Numer REGON: 330295280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-28
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3776/22/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302952802002-11-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „IRYS”2002-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze S-5182002-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina MANOWO miejscowość BONIN2002-11-05 do dziś
2. Adresnr domu 45 kod pocztowy 76-009 poczta BONIN 2002-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.05.1994 R. 26.06.2002 R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 1, 2, 3.2002-11-05 do dziś
226.09.2002 R. NOWY STATUT2003-01-21 do dziś
326.06.2008 R. ZMIENIONO: § 5, 7, 8, 14, 20, 27 (1), 29, 48, 49, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 83; SKREŚLONO: § 27, 55, 79, 80, 81, 82; DODANO: § 30 (1)2008-08-06 do dziś
406.06.2018R., ZMIANA §5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 26, 42, 56; DODANO §14[1], 26[2]2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTURSKI2002-11-05 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2002-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-05 do dziś
21. NazwiskoORŁOWSKI2002-11-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JERZY2002-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-05 do dziś
31. NazwiskoZIUKO2002-11-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2002-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA2022-07-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA MARIA2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2022-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKATA2019-07-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPALA2019-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUROWSKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2022-07-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERSKA2022-07-28 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010- 31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
12data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
901.01.2010- 31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
1101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów