SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000137046
Numer REGON: 001385605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/430027/22/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001385605 NIP 91912494872008-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE2002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze S 18942002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina HRUBIESZÓW miejscowość HRUBIESZÓW2002-10-29 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 1A nr lokalu 2 kod pocztowy 22-500 poczta HRUBIESZÓW 2002-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.07.1989 PIERWSZY STATUT2002-10-29 do dziś
215.06.2003 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-09-09 do dziś
3DNIA 22.06.2004 R., ZMIENIONO § 104 UST. 1 STATUTU.2004-08-19 do dziś
430.06.2006 R. NUMERY ZMIENIONYCH § 19, 26, 28, 30, 43, 73, 90, 92, 97, 101, 109, 115, 116.2006-08-24 do dziś
530.11.2007 R. -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-07-02 do dziś
624.06.2016R. - DOKONANO ZMIANY:§6; §8 UST.1; §9 PKT.4; §18 PKT.1; §21 UST.2 PKT.C; §35 PKT.1; §47 UST.10; §47 PKT.25-26; §66 UST.2 LIT.B; §73 PKT.A,B; §75; §135 PKT.2 STATUTU.2016-08-11 do dziś
7DNIA 08.06.2018 R.: ZMIANY: § 6; § 8 PKT 7 I 8; §12; § 13; § 14; §15 PKT 1 I 4; § 16; § 18 PKT 2,3,4; § 19; § 20; SKREŚLA SIĘ § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; ZMIANA NUMERACJI § OD 27 DO § 147 NA NUMERY OD § 21 DO § 149; ZMIANY: § 21; § 22; § 23 PKT 2; § 24 PKT 1; § 26; § 27; § 28; § 31; § 32 PKT 7; § 33 PKT 2 I 4; § 34 PKT 1 I PKT 6; § 36 PKT 2; ZMIANY; § 39 PKT 1; § 40 PKT 4; §44 PKT 1;§ 45 PKT 28; §51 PKT 1; § 59; § 60 PKT 1,4,5 I 6; § 61 PKT 1 LIT. A; § 61 PKT 2 I 3; ZMIANY: § 62 PKT 1 I 2; § 63; § 64; § 65; § 66 PKT 2; § 68; § 69; § 72; § 76; § 80 ZDANIE 1 I 2; § 81 PKT 1; § 82 PKT 1 I 2; § 87; § 88; ZMIANY: § 89; § 90 PKT 7; § 98; § 99 PKT 1; § 100; § 102; § 105; § 106 PKT 1; § 114 PKT 1 LIT A I B; § 116 PKT 1 LIT A I B; § 120 LIT B; ZMIANY: § 122 PKT 1 LIT B I PKT 3; § 128; § 129; § 130; § 131 PKT 1 I PKT 3; § 132; § 133; § 135; § 136 PKT 4, 7 I 8; § 137 PKT 1 I 2; ZMIANY: § 139 PKT 1,2,3,5 I 6; § 143 PKT 5; § 1462018-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARTKOWIAK2022-09-12 do dziś
2. ImionaMAREK2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-12 do dziś
21. NazwiskoKUROPATWA2017-06-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-06-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-20 do dziś
31. NazwiskoWIĘCH2015-11-13 do dziś
2. ImionaSZYMON2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-13 do dziś
41. NazwiskoKAŹMIERCZUK2002-10-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGNUSZEWSKI2021-10-29 do dziś
2. ImionaJAN WIKTOR2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGUT2021-10-29 do dziś
2. ImionaBEATA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIETKA2021-10-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA STEPANIUK2021-10-29 do dziś
2. ImionaBARBARA DOROTA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2021-10-29 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2021-10-29 do dziś
2. ImionaMARIAN2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIECZEK2017-07-28 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-11 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-08-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-11 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002-31.12.20022003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
6data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
11data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
16data złożenia 07.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-07 do dziś
17data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
18data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
19data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów