BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000136922
Numer REGON: 015231966
Numer NIP: 5222655307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346246/21/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015231966 NIP 52226553072009-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2002-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DYWIZJONU 303 nr domu 139 nr lokalu 137 kod pocztowy 01-470 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.09.2002 R. REP. A-8691/2002, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. BRACKA 18 LOK.5 17.10.2002 R. REP. A-10022/2002, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. BRACKA 18 LOK. 5, ZMIANA: UST. IV AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, §7 STATUTU2002-10-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30-06-2003 R., NUMER REPERTORIUM -2564/2003 BARBARA BRYL NOTARIUSZ UL. FRETA 53/55 M 1 00-227 WARSZAWA § 6 STATUTU SPÓŁKI -OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2003-07-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2004 R., NUMER REPERTORIUM -788/2004, BARBARA BRYL NOTARIUSZ UL. FRETA 53/55 M. 1,00-227 WARSZAWA, § 6 STATUTU SPÓŁKI -OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE2004-02-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ JAROSŁAWA CZARNECKIEGO -NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZA REP. A NR 1700/2004 W DN. 13.05.2004 -ZMIANA §7, §8 UST. 2, UST. 6, §10 UST. 42004-06-30 do dziś
522.06.2005, REPERTORIUM A NR 1945/2005, BARBARA BRYL NOTARIUSZ,00-227 WARSZAWA, UL. FRETA 53/55 M. 1 ZMIANA §16 UST. 2 STATUTU.2005-07-28 do dziś
603.12.2007, REP A NR 3882/2007, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 62008-01-03 do dziś
729.02.2008 R, NOTARIUSZ W WARSZAWIE BARBARA BRYL ZA REP A 685/2008, ZMIANA: §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 272008-04-30 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 KWIETNIA 2011 R. REP. A NR 819/2011, ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA LIJKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 ORAZ § 182011-07-25 do dziś
9AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ O ZMIANE STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 20.03.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI, IWONA DĄBROWSKA NOTARIUSZE-SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (OO-042) PRZY ULICY NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91, REP. A NR 4217/2015, ZMIENIONI §7 UST. 1, §8, §14 UST. 2, §15, §16 UST. 3, §16 UST.4, §18, §19 UST.3, §23 UST. 1.,§24 UST. 1, §27 UST. 2 STATUTU, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2015-05-21 do dziś
1001.12.2017R., REP. A NR 11022/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7 UST.1 ORAZ §8 UST.2, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-29 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2002-10-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-10-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego17617380,00 ZŁ2018-01-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji176173802018-01-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-01-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego17617380,00 ZŁ2018-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2002-10-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002008-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-13 do dziś
21. Nazwa serii akcji„B”2004-06-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002008-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-06-05 do dziś
32. Liczba akcji w danej serii16543452008-04-30 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2008-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii49630352008-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-04-30 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2015-05-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii60000002015-05-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-05-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2018-01-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30000002018-01-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-01-15 do dziś
71. Nazwa serii akcjiSERIA C2019-03-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PREZES ZARZĄDU2005-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2018-11-27 do dziś
2. ImionaMAREK WAWRZYNIEC2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2002-10-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIECH2002-10-29 do dziś
2. ImionaKONRAD2002-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoACHOUR2020-01-07 do dziś
2. ImionaYOUSSEF2020-01-07 do dziś
21. NazwiskoAIMENE2020-01-07 do dziś
2. ImionaSAMIRA2020-01-07 do dziś
31. NazwiskoLEGER2014-07-04 do dziś
2. ImionaBERTRAND JEAN MAURICE2014-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-07-25 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-07-25 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-07-25 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-07-25 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-07-25 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-07-25 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-07-25 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-07-25 do dziś
994 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2011-07-25 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OKRES OD 09-09-2002 DO 31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię OKRES OD 09-09-2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument OKRES OD 09-09-2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OKRES OD 09-09-2002 DO 31.12.20022003-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 27.07.20042004-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-28 do dziś
4data złożenia 31.08.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-09-07 do dziś
5data złożenia 07.12.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-03 do dziś
6data złożenia 30.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
7data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-06-16 do dziś
8data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
10data złożenia 18.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
15data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052007-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-01-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-06-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-01-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-06-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-01-03 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-30 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-06-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-04-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI CARD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000328686, PRZEZ SPÓŁKĘ BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000136922. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 15 LUTEGO 2016 ROKU PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 15 LUTEGO 2016 ROKU PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CARD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2016-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-07-06 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI B3 DIGITAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000339611, PRZEZ SPÓŁKĘ BONUS SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000136922. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE BONUS SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW B3 DIGITAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów