SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PASŁĘCZANKA” W PASŁĘKU

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000136875
Numer REGON: 000487841
Numer NIP: 5780250300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402485/22/321]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000487841 NIP 57802503002007-06-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PASŁĘCZANKA” W PASŁĘKU2002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3132002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina PASŁĘK miejscowość PASŁĘK2002-10-31 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 24 nr lokalu 31 kod pocztowy 14-400 poczta PASŁĘK 2002-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1995 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI2002-10-31 do dziś
210.06.2003 R. UCHWAŁĄ NR 6 Z DNIA 10.06.2003 R. WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU PROTOKOŁEM Z DNIA 03.12.2003 SPROSTOWANO BŁĘDY PISARSKIE W § 59, § 74, § 76, § 79, § 80, § 88, § 98, § 117, § 118, § 132, § 162, § 165 STATUTU2003-12-11 do dziś
328.06.2006 R. UCHWAŁĄ NR 6 UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2006-09-06 do dziś
427.11.2007 R. UCHWAŁĄ NR 1/2007 UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2008-02-06 do dziś
529.06.2010 R. -UCHWAŁĄ NR 6/10 WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO § 33 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI2010-07-21 do dziś
624.05.2018R. UCHWAŁĄ NR 5/18 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŁCZECKA2019-10-14 do dziś
2. ImionaJANINA2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-14 do dziś
21. NazwiskoFERENC2017-05-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2017-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-18 do dziś
31. NazwiskoTYLIŃSKI2006-09-06 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-06 do dziś
41. NazwiskoROMAN2005-07-20 do dziś
2. ImionaIRENA2005-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-20 do dziś
51. NazwiskoKOJRUK2002-10-31 do dziś
2. ImionaWANDA2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEROŃ2019-07-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAN2019-07-23 do dziś
2. ImionaIRENA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2019-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIŃSKI2016-08-24 do dziś
2. ImionaPATRYK2016-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZKO2016-08-24 do dziś
2. ImionaMARIA ANTONINA2016-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-10 do dziś
293 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ REKREACJĄ I SPORTEM2009-12-10 do dziś
368 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-10 do dziś
441 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-10 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.- 31.12.2001 R. data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.- 31.12.2001 R.2002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-12-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
5data złożenia 14.08.2006 okres 01.01.-31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
8data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
11data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
13data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
20data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
21data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.-31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
3OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.- 31.12.2001 R.2002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-12-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
501.01.-31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
6OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-12 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów