ART TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000136829
Numer REGON: 551258750
Numer NIP: 7621857640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[RDF/358880/21/491]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość MICHAŁÓW GRABINA2012-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁÓW GRABINA ulica KWIATOWA nr domu 25 kod pocztowy 05-126 poczta NIEPORĘT kraj POLSKA 2012-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTRADE.COM.PL2016-01-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTRADE.COM.PL2016-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuART TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2020-10-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2020-10-07 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 26 kod pocztowy 46-020 poczta OPOLE kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
21. Firma oddziałuART TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NIDZICY2020-10-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat NIDZICKI gmina NIDZICA miejscowość NIDZICA2020-10-07 do dziś
3. Adresmiejscowość NIDZICA ulica UL. 1 MAJA nr domu 28 kod pocztowy 13-100 poczta NIDZICA kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
31. Firma oddziałuART TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU PODLASKIM2020-10-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI2020-10-07 do dziś
3. Adresmiejscowość BIELSK PODLASKI ulica AL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 11B kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
41. Firma oddziałuART TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MAKOWIE MAZOWIECKIM2020-10-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina MAKÓW MAZOWIECKI miejscowość MAKÓW MAZOWIECKI2020-10-07 do dziś
3. Adresmiejscowość MAKÓW MAZOWIECKI ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 46 kod pocztowy 06-200 poczta MAKÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2020-10-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2002 R., NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE, UL. SOWIŃSKIEGO 81C, REPERTORIUM A NR 3216/022002-10-25 do dziś
25.02.2009 R. REPERTORIUM A NR 590/2009, NOTARIUSZ LIDIA LIWSKA-NAPIÓRKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE -ZMIANA §§ 3, 6, 21, 24 UST. 22009-04-06 do dziś
329.11.2012 R., REP. A NR 7340/2012, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KATARZYNA TOWAREK, ZMIANA: §§ 3, 8, 92012-12-31 do dziś
405.12.2014 R., ANNA ZIÓŁKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY AL.JANA PAWŁA II 23, REP. A 1943/2014 - ZMIANA PAR. 2 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1, PAR. 10 UST. 2, PAR. 16 UST. 1, PAR. 24 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2014-12-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 22.12.2014R., REP.A NR 9332/2014, W OBECNOŚCI NOTARIUSZA KATARZYNY TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.ŚW.WINCENTEGO 95 LOK.1 - ZMIANA PAR.22015-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2002-10-25 do dziś
2. ImionaADAM2002-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)2014-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 PLN2002-10-25 do dziś
2400000,00 PLN2003-09-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIODUSZEWSKI2018-02-16 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JAKUB2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2009-04-06 do dziś
2. ImionaKINGA MAGDALENA2009-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2002-10-25 do dziś
2. ImionaADAM2002-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJASTRZĘBSKA2016-01-18 do dziś
2. ImionaTERESA2016-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-17 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-17 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-12-17 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-12-17 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-12-17 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-17 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-17 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2014-12-17 do dziś
981 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-12-17 do dziś
1081 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R. data złożenia 24.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-06 do dziś
5data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-06-04 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-11 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
8data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
9data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
11data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
12data złożenia 19.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
14data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
15data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
18data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
19data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
20data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
401.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
501.01.2006 DO 31.12.20062007-06-04 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-06-11 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów