SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000136761
Numer REGON: 001303100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514599/23/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013031002002-11-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CISY”2002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 22032002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina NOWOGARD miejscowość NOWOGARD2002-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWOGARD ulica KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nr domu 7A kod pocztowy 72-200 poczta NOWOGARD kraj POLSKA 2007-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 CZERWCA 2002 R.2002-11-06 do dziś
2ZMIANA CAŁEGO STATUTU JEDNOLITY TEKST ZATWIERDZONY NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DNIU 26.06.2003 R., ZMIANA OD §1 DO §1582003-09-19 do dziś
3ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZPCZ W DNIU 30.06.2006 R. DZIAŁ II, ROZDZIAŁ I -§ 7 PKT 3, 8 PKT 1 PPKT 2, 3; DZIAŁ II, ROZDZIAŁ 3 -§ 13 PKT 1 PPKT 5, 7, 10, PKT 4, 5, 6, § 14 PKT 1 PPKT 6, 11, 14, PKT 2, 3, 4, 5, § 17 PKT 1, PKT 2 PPKT 8, § 18 PKT 2, PKT 2 PPKT 9, § 20 PKT 2, PKT 3 PPKT 1, 2, PKT 4, 5, 6; DZIAŁ II, ROZDZIAŁ 5 -§ 21 PKT 2, 7, 23 SKREŚLONY; DZIAŁ III, ROZDZIAŁ 2 -§ 26 PKT 9, 10, 11, § 29 PKT 7, § 30 PKT 1; DZIAŁ III, ROZDZIAŁ 3 -§ 40 PKT 3, § 41 PKT 1 PPKT 7; DZIAŁ IV, ROZDZIAŁ 2 -§ 66 PKT 1, 67 PKT 1; DZIAŁ IV, ROZDZIAŁ 3 -§ 71 PKT 2 -SKREŚLONY, PKT 5, § 76 -SKREŚLONY, § 80 PKT 1, 2; DZIAŁ VI, ROZDZIAŁ 2 § 107 PKT 1, 2, 3, § 108 PKT (3, 4, 5, 6, 7) -SKREŚLONO; DZIAŁ VI, ROZDZIAŁ 3 -§ 111 PKT 1 PPKT 3, 4; DZIAŁ VI, ROZDZIAŁ 4 -§ 115 PKT 3, 4, 5, 6, 7, 8; DZIAŁ VI, ROZDZIAŁ 5 -§ 116; DZIAŁ VII, ROZDZIAŁ 4 -§ 130 PKT 2; DZIAŁ VIII, ROZDZIAŁ 1 -§ 134 PKT 2 PPKT 6, 8, PKT 4, 5, § 137 PKT 4; DZIAŁ IX, ROZDZIAŁ 2 -§ 148 PKT 4, 5.2006-10-25 do dziś
405.05.2008 R. -NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-06-18 do dziś
522.06.2018R. - PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2018-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBŁASZCZAK2018-07-23 do dziś
2. ImionaANNA IWONA2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-23 do dziś
21. NazwiskoGIERYŃ2017-12-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-04 do dziś
31. NazwiskoPIOTROWICZ2002-11-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW LUCJAN2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2022-07-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ WOJCIECH2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZKIEWICZ2022-07-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2022-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2017-12-04 do dziś
2. ImionaMAREK2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZAŁKOWSKI2017-12-04 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2018-12-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IWONA2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 UCHWAŁA NR 3/2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2002 ROK UCHWAŁA NR 2/20032003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. UCHWAŁA NR 3/2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. UCHWAŁA NR 1/20042004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK -OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK -OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK -OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-07-28 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 20062007-07-06 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-07-24 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 2008 R.2009-08-07 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 2009 R.2010-08-05 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 2011 R.2012-07-23 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
12data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
19data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-06 do dziś
32007 R.2008-07-24 do dziś
42008 R.2009-08-07 do dziś
52009 R.2010-08-05 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
72011 R.2012-07-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-06 do dziś
32007 R.2008-07-24 do dziś
42008 R.2009-08-07 do dziś
52009 R.2010-08-05 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
72011 R.2012-07-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-06 do dziś
3SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2007 R.2008-07-24 do dziś
42008 R.2009-08-07 do dziś
52009 R.2010-08-05 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
72011 R.2012-07-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów