SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZEREMCHA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000136586
Numer REGON: 630377062
Numer NIP: 7831008640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-08
Sygnatura akt[RDF/438815/22/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP6303770622002-10-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZEREMCHA”2004-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV nr w rejestrze RSA 13262002-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-10-30 do dziś
2. Adresulica CZEREMCHOWA nr domu 2 kod pocztowy 61-474 poczta POZNAŃ 2002-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.06.1995 R. STATUT SPÓŁDZIELNI2002-10-30 do dziś
226.06.2003 R. - PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU.2004-01-13 do dziś
321 CZERWCA 2007 R., ZMIENIONO PAR. 10 PKT 1 STATUTU.2007-10-08 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-03-06 do dziś
524.06.2010 R. ZMIENIONO PARAGRAF 11 UST. 3.2010-08-16 do dziś
608.05.2014 R. - WPROWADZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2014-09-09 do dziś
723.06.2016 R., WPROWADZENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU2017-03-30 do dziś
812.06.2018 R.- WPROWADZENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ JEGO PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2017-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRUPIŃSKA2018-08-30 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIEWICZ2019-08-02 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGANOWSKI2018-08-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHAŃSKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBAGIŃSKA2018-08-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA NATALIA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO DOTYCZY SPRAW CYWILNO-PRAWNYCH2018-08-30 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJMOWANIE I EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, ZAGOSPODAROWYWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 15.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
4data złożenia 08.09.2006 okres 2005 R.2006-11-23 do dziś
5data złożenia 31.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-08 do dziś
6data złożenia 04.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres ROK 20092010-08-16 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-28 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-23 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
12data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
16data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-08 do dziś
19data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-08 do dziś
20data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-11-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
5ROK 20092010-08-16 do dziś
62010 ROK2011-07-28 do dziś
72011 ROK2012-07-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
42005 R.2006-11-23 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-08 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
8ROK 20092010-08-16 do dziś
92010 ROK2011-07-28 do dziś
102011 ROK2012-07-23 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów