SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „KLEMENSÓW” W SZCZEBRZESZYNIE

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000136530
Numer REGON: 950169574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-12-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/29138/23/936]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP9501695742002-10-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „KLEMENSÓW” W SZCZEBRZESZYNIE2002-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze 19682002-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina SZCZEBRZESZYN miejscowość SZCZEBRZESZYN2002-10-23 do dziś
2. Adresulica ZAMOJSKA nr domu 195 nr lokalu 8 kod pocztowy 22-460 poczta SZCZEBRZESZYN 2005-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 MAJA 1993 ROKU -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA2002-10-23 do dziś
224.06.2003 R. -NOWY TEKST STATUTU.2003-10-10 do dziś
3DNIA 28.11.2007 R. ZMIENIONO TEKST STATUTU W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO JEGO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE, ORAZ UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2008-02-04 do dziś
429.05.2015 R. - ZMIANA § 5 STATUTU.2015-09-28 do dziś
5DNIA 29.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU POPRZEZ ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU CAŁKOWICIE NOWĄ TREŚCIĄ Z ZACHOWANIEM NOWEJ NUMERACJI POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ STATUTU.2018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-05 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-10-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-10 do dziś
31. NazwiskoWRÓBEL2017-06-02 do dziś
2. ImionaADAM2017-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-02 do dziś
41. NazwiskoZDUŃCZUK2017-06-02 do dziś
2. ImionaMAREK2017-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-02 do dziś
51. NazwiskoPOPIELEC2002-10-23 do dziś
2. ImionaJAN2002-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIGAJ2023-12-06 do dziś
2. ImionaADAM2023-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZPYT2023-11-14 do dziś
2. ImionaANNA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMKO2023-11-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN CZESŁAW2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUŁOWICZ2023-11-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FELIKS2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIK2019-06-05 do dziś
2. ImionaMONIKA ZOFIA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001- 31.12.2001 data złożenia 06.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001- 31.12.20012002-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 31.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
4data złożenia 19.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-13 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres ZA ROK 20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 19.05.2009 okres 2008 ROK2009-06-10 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
9data złożenia 16.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
10data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2003R.-31.12.2003R.2013-12-20 do dziś
11data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2010R.-31.12.2010R.2013-12-20 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
14data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
15data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
21data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
3ZA ROK 20072008-07-28 do dziś
42008 ROK2009-06-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
701.01.2003R.-31.12.2003R.2013-12-20 do dziś
801.01.2010R.-31.12.2010R.2013-12-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-13 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
5ZA ROK 20072008-07-28 do dziś
62008 ROK2009-06-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
901.01.2003R.-31.12.2003R.2013-12-20 do dziś
1001.01.2010R.-31.12.2010R.2013-12-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów