„INSTYTUT UPOWSZECHNIANIA, KOORDYNACJI I ROZWOJU” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000136495
Numer REGON: 750020418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-04-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/8998/19/602]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 750020418 NIP 83800051942008-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT UPOWSZECHNIANIA, KOORDYNACJI I ROZWOJU” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH V WYDZIAŁ SĄDU GOSPODARCZEGO nr w rejestrze 6262002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2002-10-24 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 84 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA 2002-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.12.1991 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ CHMIEL W PBN W ŻYRARDOWIE REP. A NR 12520/1991 AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.09.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ BEATĘ ZDZIEBŁOWSKĄ-GIDIAN -NOTARIUSZA W PRUSZKOWIE UL. NIECAŁA 4/2 REP. A 3130/2002 ZMIANA: PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 13, PAR. 20 AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ BEATĘ ZDZIEBŁOWSKĄ-GIDIAN NOTARIUSZA W PRUSZKOWIE UL. NIECAŁA 4/2 REP. A 3451/2002 ZMIANA: PAR. 7 PKT 162002-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2002-10-24 do dziś
2. ImionaJADWIGA HELENA2002-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30..000 ZŁ2007-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARGIEŁOWSKA2007-05-21 do dziś
2. ImionaJOANNA JADWIGA2007-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2007-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2002-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-10-24 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-10-24 do dziś
371 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-10-24 do dziś
471 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-10-24 do dziś
572 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-10-24 do dziś
673 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2002-10-24 do dziś
773 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2002-10-24 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-10-24 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-10-24 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2002-10-24 do dziś
1174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-10-24 do dziś
1251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-10-24 do dziś
1374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
1475 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2002-10-24 do dziś
1580 21 Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2002-10-24 do dziś
1680 22 B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE2002-10-24 do dziś
1780 22 D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE)2002-10-24 do dziś
1880 22 E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE2002-10-24 do dziś
1980 30 A SZKOŁY WYŻSZE2002-10-24 do dziś
2080 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-24 do dziś
2185 31 B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2002-10-24 do dziś
2285 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE2002-10-24 do dziś
2352 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
2485 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2002-10-24 do dziś
2591 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
2692 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-10-24 do dziś
2792 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-10-24 do dziś
2892 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
2992 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
3093 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
3122 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-10-24 do dziś
3222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
3336 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
3455 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-10-24 do dziś
3545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-10-24 do dziś
3645 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-10-24 do dziś
3745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-10-24 do dziś
3845 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-10-24 do dziś
3945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH PRAC BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-10-24 do dziś
4055 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-24 do dziś
4155 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-10-24 do dziś
4265 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-24 do dziś
4367 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-24 do dziś
4470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 29.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
4data złożenia 22.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-27 do dziś
5data złożenia 08.07.2007 okres 2006 R.2007-08-01 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-09-10 do dziś
7data złożenia 21.08.2008 okres 20072008-09-26 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 2008 R.2009-07-24 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 2010 R.2011-07-29 do dziś
10data złożenia 14.09.2012 okres 2011 R.2012-10-18 do dziś
11data złożenia 20.12.2013 okres 2012 ROK2014-01-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 R.2007-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-27 do dziś
22006 R.2007-08-01 do dziś
32009 ROK2010-09-10 do dziś
420072008-09-26 do dziś
52008 R.2009-07-24 do dziś
62010 R.2011-07-29 do dziś
72011 R.2012-10-18 do dziś
82012 ROK2014-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-06-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
42005 ROK2006-07-27 do dziś
52009 ROK2010-09-10 do dziś
620072008-09-26 do dziś
72008 R.2009-07-24 do dziś
82010 R.2011-07-29 do dziś
92011 R.2012-10-18 do dziś
102012 ROK2014-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów