RITPOL SPYRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000136378
Numer REGON: 273330740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509420/23/664]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 273330740 NIP 62523162372014-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRITPOL SPYRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2014-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina PSARY miejscowość PSARY2005-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PSARY ulica KAMIENNA nr domu 1K kod pocztowy 42-512 poczta PSARY kraj POLSKA 2014-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA SPYRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA-ZAKŁAD PRODUKCYJNY-ODDZIAŁ W STRZYŻOWICACH2012-07-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina PSARY miejscowość STRZYŻOWICE2012-07-23 do dziś
3. Adresmiejscowość STRZYŻOWICE ulica 1 MAJA nr domu 89 kod pocztowy 42-575 poczta STRZYŻOWICE kraj POLSKA 2012-07-23 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124 GRUDNIA 2001 R UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-12-03 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -21.03.2003 R. AKT NOTARIALNY REPERT. A NR 1571/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE UL. SĄCZEWSKIEGO 27 NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 24 GRUDNIA 2001 R.2003-09-09 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -21.06.2004 R. -ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY: 3, 5, 62005-03-31 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓLKI -20.11.2005 R. ZMIANIE ULEGŁ PAR. 62006-06-30 do dziś
518.11.2012 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2012-12-13 do dziś
6ZMIANA UMOWY DNIA 07.07.2014 R.NUMER REPERTORIUM A NUMER 4459/2014 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MACIEJA LEPICHEM ZASTĘPUJĄCYM NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY ULICY DĄBRÓWKI 15/1 ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17-UMOWY SPÓŁKI DODANO PARAGRAF 182014-08-29 do dziś
730.09.2019R. MOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ W KATOWICACH 40-081 PRZY UL. DĄBRÓWKI 15/1, REPERTORIUM A NUMER 5804/2019- PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2019-10-21 do dziś
809.03.2020R. REP. A NR 1779/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. DĄBRÓWKI 15/1, 40-032 KATOWICE PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2020-04-30 do dziś
927.06.2022R. REP. A NR 4179/2020, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. DĄBRÓWKI 15/1, 40-032 KATOWICE- ZMIANA CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKI2002-12-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKI2002-12-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKI2014-08-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-29 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848822352022-08-26 do dziś
4. Numer KRS0000814182 2022-08-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848822352022-08-26 do dziś
4. Numer KRS0000814182 2022-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKI2014-08-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ DOMINIK2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKI2002-12-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKA2019-10-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2019-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRZYŃSKI2014-08-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2014-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2014-08-29 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2014-08-29 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-29 do dziś
410 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2014-08-29 do dziś
510 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-08-29 do dziś
610 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2014-08-29 do dziś
710 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-08-29 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-29 do dziś
946 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-29 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
5data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
6data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
7data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-20 do dziś
9data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
10data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 09.11.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 09.11.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów