„BOZ-3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000136361
Numer REGON: 650884694
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303300/21/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 650884694 NIP 79520204562008-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOZ-3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PRZEMYŚLU nr w rejestrze 6822002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2002-10-24 do dziś
2. Adresulica BATOREGO nr domu 5A kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2002-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.1998 R. UMOWA SPÓŁKI -NOTARIUSZ JERZY OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA MGR JERZY OBLER, MGR TOMASZ KRUPA SPÓŁKA CYWILNA, 37-700 PRZEMYŚL, UL. KOPERNIKA 5, REPERTORIUM A.NR 6099/1998. 04.09.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA W RZESZOWIE, UL. ZAMKOWA 9, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZED NOTARIUSZEM BOGDANEM CZERWONKĄ, REPERTORIUM A NR 1160/2002 PAR. 6A, PAR. 12, PAR. 17.2002-10-24 do dziś
225.10.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA W RZESZOWIE, UL. ZAMKOWA 9, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZED NOTARIUSZEM BOGDANEM CZERWONKĄ, REPERTORIUM A NR 2332/2002 -PAR. 6.2003-06-16 do dziś
327.06.2005 R. REP. A 4459/2005 ASESOR NOTARIALNY ARTUR MIELNICZEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ELŻBIETY GORAJ PROWADZĄCEJ KANCELARIE NOTARIALNĄ W JAROSŁAWIU UL. JANA PAWŁA II 17 -USUNIĘTO PAR. 12 PKT.232005-08-08 do dziś
429.04.2010 R. NR REP. A 3620/2010KANCELARIA NORATIALNA ELZBIETA GORAJ NOTARIUSZ, ARTUR MIEDNICZEK NOTARIUSZ 37-500 JAROSŁAW UL. JANA PAWŁA II 17 ZMIANA § 52011-07-28 do dziś
526.06.2018R. REPERTORIUM A NR. 241 / 2018 NOTARIUSZ EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA MAJKA ANNA PASTERZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 35 - 326 RZESZÓW AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 34 / U2, ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2019-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2002-10-24 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2002-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 512.460 ZŁ2019-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2002-10-24 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2002-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 512.460 ZŁ2019-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2002-10-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2002-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały219 UDZIAŁÓWO ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 512.460 ZŁ2019-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1537380,00 ZŁ2019-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11950000,00 PLN2002-10-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.2019-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2015-10-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2012-06-29 do dziś
2. ImionaJAN2012-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2005-02-01 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2005-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2005-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-07-28 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-28 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-28 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-28 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-28 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-07-28 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-07-28 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-07-28 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
6data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 18.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-24 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
21data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-10-24 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów