SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000136333
Numer REGON: 001319979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453655/22/319]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001319979 NIP 75310031822007-03-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze ARS 10682002-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina KAMIENNIK miejscowość KARŁOWICE WIELKIE2002-11-06 do dziś
2. Adreskod pocztowy 48-387 poczta KARŁOWICE WIELKIE 2002-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.06.1988 R.2002-11-06 do dziś
230.11.2007 R. -DOKONANO ZMIAN W STATUCIE WPROWADZAJĄC W MIEJSCE PARAGRAFÓW 3 -98, NOWE PARAGRAFY OD 3 DO NR 92.2008-06-09 do dziś
328.05.2018R. ZMIANA STATUTU OD § 1 DO § 64 06.09.2019R. ZMIANA STATUTU W § 12, 14, 28, 36, 402019-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDEN PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLOC2014-03-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-10 do dziś
21. NazwiskoADAMCZYK2007-09-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2007-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-18 do dziś
31. NazwiskoKOWALCZYK2007-02-08 do dziś
2. ImionaBOŻENA2007-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-08 do dziś
41. NazwiskoMUNIAK NIEWIADOMSKA2002-11-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-06 do dziś
51. NazwiskoŚWIERCZYNA2002-11-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-06 do dziś
61. NazwiskoHASIAK2002-11-06 do dziś
2. ImionaRENATA2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2016-01-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2016-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃCZYK2015-12-22 do dziś
2. ImionaJAN2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCAK2002-11-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2002-11-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2002-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-11-02 do dziś
2data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
3data złożenia 01.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-28 do dziś
4data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
5data złożenia 21.12.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082011-02-07 do dziś
6data złożenia 21.12.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092011-02-07 do dziś
7data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-05-28 do dziś
8data złożenia 08.03.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-03-11 do dziś
9data złożenia 05.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
10data złożenia 10.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
11data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
12data złożenia 10.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
13data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
14data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
15data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
16data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
17data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.10.2020 DO 31.12.20202022-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082011-02-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-02-07 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-05-28 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-03-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082011-02-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-02-07 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-05-28 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-03-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
16OD 01.10.2020 DO 31.12.20202022-10-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów