SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000136328
Numer REGON: 001236578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10185/22/689]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001236578 NIP 54302001352007-08-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA2002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4162002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BRAŃSK miejscowość BRAŃSK2002-10-22 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 31 nr lokalu 13 kod pocztowy 17-120 poczta BRAŃSK 2002-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.08.1985 R. -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI 27.06.2002 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2002-10-22 do dziś
230.06.2003 R. W PAR. 6 DODANO PKT 11, W PAR. 7 ZMIENIONO PKT 6, ZMIENIONO PAR. 21, W PAR. 23 DODANO PKT 3, PKT 4, ZMIENIONO PAR. 26, W PAR. 27 ZMIENIONO PKT 7, W PAR. 31 DODANO PKT 5, PKT 6, PKT 7, PKT 82003-08-12 do dziś
330.06.2006 R. UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-09-05 do dziś
429.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-01-07 do dziś
515.06.2009 R. ZMIENIONO § 32009-08-28 do dziś
623.04.2010 R. W § 3 DODANO PKT 6, W § 19 ZMIENIONO PKT 1, PKT 11, DODANO PKT 11A, ZMIENIONO PKT 12, W § 23 DODANO PKT 1A, 1B, PKT 4, W § 31 ZMIENIONO PKT 1, DODANO PKT 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2010-06-29 do dziś
726.06.2018 R. - UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2018-10-26 do dziś
825.06.2019 R. ZMIENIONO § 52 PKT 42019-07-26 do dziś
924.09.2020 R. ZMIENIONO § 47 PKT 12020-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2002-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRZEMIEŃ2019-12-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-30 do dziś
21. NazwiskoCZAPSKI2018-01-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-22 do dziś
31. NazwiskoWASILEWSKA2015-01-13 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWISŁOCKA2022-10-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2021-10-18 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKA2021-10-18 do dziś
2. ImionaANNA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKA2021-10-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA ELŻBIETA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOŻYNKO2018-10-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-08-28 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 26.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-19 do dziś
5data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-05 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-14 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-31 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 2008 ROK2009-08-28 do dziś
9data złożenia 21.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-29 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-29 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-12 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-05 do dziś
22006 ROK2007-08-14 do dziś
32007 ROK2008-07-31 do dziś
42008 ROK2009-08-28 do dziś
52009 ROK2010-06-29 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
72011 ROK2012-06-29 do dziś
82012 ROK2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-20 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-19 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-09-05 do dziś
62006 ROK2007-08-14 do dziś
72007 ROK2008-07-31 do dziś
82008 ROK2009-08-28 do dziś
92009 ROK2010-06-29 do dziś
102010 ROK2011-07-22 do dziś
112011 ROK2012-06-29 do dziś
122012 ROK2013-07-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów