„A.K. MEBLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000136187
Numer REGON: 931979010
Numer NIP: 8951658200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2017-01-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/29903/16/784]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931979010 NIP 89516582002011-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.K. MEBLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 80652002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 28 nr lokalu 306A kod pocztowy 50-149 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 28.08.1998 R. REPERTORIUM A NR 5182/98 PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ OŁPIŃSKĄ AKT NOTARIALNY-SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 26.04.2002 REPERTORIUM A NR 2422/02 PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ OŁPIŃSKĄ-ZMIANA PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 21, PAR. 27, PAR. 34 AKT NOTARIALNY-SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 27.09.2002 R. REPERTORIUM A 5285/02 PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ADAMA KUCHARSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZA JOLANTY OŁPIŃSKIEJ-ZMIANA PAR. 3.2002-10-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 01.03.2004 ROKU, REPERTORIUM A NR 1419/04 PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ OŁPIŃSKA; ZMIENIONO: § 3, § 8, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2004-04-23 do dziś
32016.11.09, NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, REP. A NR 4985/2016 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 17/74, ZMIANA: §1, §3, §10, §16, §19, §35 UMOWY SPÓŁKI2016-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEURO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3622651812016-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000571313 2016-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaISC - INTERNATIONAL SUPPLY CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3608643002017-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000544843 2017-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA WICEPREZES ZARZADU-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2016-11-25 do dziś
2. ImionaKACPER2016-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-25 do dziś
246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 17.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 16.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 27.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-08-18 do dziś
6data złożenia 08.04.2010 okres 2008 ROK2010-05-07 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
8data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
9data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10data złożenia 21.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-11 do dziś
11data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-07-23 do dziś
22007 ROK2008-08-18 do dziś
32008 ROK2010-05-07 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-29 do dziś
32006 ROK2007-07-23 do dziś
42007 ROK2008-08-18 do dziś
52008 ROK2010-05-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów