SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” GDYNIA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000136152
Numer REGON: 192810477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-05-12
Sygnatura akt[RDF/380597/22/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” GDYNIA2002-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-11-22 do dziś
2. Adresulica SZCZECIŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 81-326 poczta GDYNIA 2002-11-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLESNA2002@WP.PL2015-08-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLESNA.ORG.PL2015-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.09.2002 R. -UCHWALENIE STATUTU SM „LEŚNA”2002-11-22 do dziś
226.09.2003 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU;2003-12-04 do dziś
328.06.2005 ZMIENIONO PAR. 13 STATUTU2005-08-12 do dziś
410.06.2014 R. UCHWAŁA NR 5 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHWALIŁO ZMIANĘ CAŁEGO STATUTU, TEKST JEDNOLITY2014-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-11-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA WZGÓRZU” UCHWAŁA ZPCZ Z DNIA 20.08.2002 R. NR 12/20022002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA WZGÓRZU”2002-11-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000010798 2002-11-22 do dziś
5. Numer REGON0010198982002-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES SPÓŁDZIELNI JEDNOOSOBOWO2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOROWSKA2010-01-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA IRENA2010-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-20 do dziś
21. NazwiskoKOWACZEWIĆ2005-08-12 do dziś
2. ImionaIZABELA URSZULA2005-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-12 do dziś
31. NazwiskoKARCZEWSKA2003-01-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2003-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOCKI2016-01-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANTONI2016-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNICKI2014-09-29 do dziś
2. ImionaJERZY2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIK2014-09-29 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MARIAN2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-11 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-08-11 do dziś
481 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2015-08-11 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-08-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-12 do dziś
3data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-09 do dziś
4data złożenia 20.12.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-02-15 do dziś
5data złożenia 29.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-07 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
7data złożenia 02.09.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-09-14 do dziś
8data złożenia 02.09.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
9data złożenia 02.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-25 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
14data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
18data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-02-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-01-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072011-09-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-08-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-02-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072011-09-14 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-09-14 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-01-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów