SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOGOS”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000136125
Numer REGON: 001389129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/18052/22/990]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001389129 NIP 69900104882007-05-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOGOS”2002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze RSA 3252002-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość RAWICZ2002-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RAWICZ ulica MIEDZIŃSKIEGO nr domu 4b nr lokalu 9 kod pocztowy 63-900 poczta RAWICZ kraj POLSKA 2010-07-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLOGOS@GMAIL.COM2018-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 06.08.1993 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 26.11.2001 R. USTALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI. UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 07.10.2002 R. ZMIENIONO § 58 STATUTU.2002-10-24 do dziś
231.05.2010 R. -ZMIENIONO: § 3 UST. 5, § 4 UST. 5, § 6 PKT 5, 8, § 7 PKT 1, 2, 6, § 10 UST. 1, 5, § 19 UST. 1, 5, 6, 7, § 21 UST. 6, § 23 UST. 1, § 24, § 26 UST. 2, § 41, § 48 UST. 5, § 49, § 53 UST. 1, 4, § 56 UST. 4, § 57, § 60 PKT 1, § 64 -USUNIĘTO: § 3 UST. 2 PKT 2, § 4 UST. 4 PKT 1, § 9 UST. 4, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 48 UST. 6, § 62 UST. 2 PKT 3 PPKT C -DODANO: § 53 UST. 5, § 56 UST. 4, 5, 6, § 58 UST. 5, 6, § 62 UST. 5, 62010-07-22 do dziś
331.05.2012 R. - ZNIENIONO: § 53 UST. 1, § 58 UST. 2, § 61 UST. 12013-05-28 do dziś
411.06.2018R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2018-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.2013-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTACHOWSKA2022-08-30 do dziś
2. ImionaMARTYNA2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-30 do dziś
21. NazwiskoAUGUSTYNIAK2002-10-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ŁUCJA2002-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARECKA2018-09-13 do dziś
2. ImionaMARZENA2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2018-09-13 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2018-09-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.01.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 10.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-24 do dziś
3data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-18 do dziś
4data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
5data złożenia 09.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
6data złożenia 05.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
8data złożenia 19.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
9data złożenia 23.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-28 do dziś
10data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
11data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
18data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
19data złożenia 28.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-18 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-28 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-24 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-05-18 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-28 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów