SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROSIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000135736
Numer REGON: 630390482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-02-15
Sygnatura akt[RDF/468758/23/60]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP6303904822002-10-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROSIK”2002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 13352002-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-10-31 do dziś
2. Adresulica WYBICKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 61-529 poczta POZNAŃ 2002-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.1995 R.; 24.06.2002 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2002-10-31 do dziś
201 GRUDNIA 2003 R. ZMIANA TREŚCI PAR. 3 UST. 2. DOTYCHCZASOWY UST. 2 OTRZYMUJE OZNACZENIE UST. 3. W UST. 3 DODAJE SIĘ LITERY: F, G, H, I, J.2003-12-19 do dziś
34.06.2004 R. ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 20 UST. 1, PAR. 24 UST. 1, PAR. 25 UST. 1 I 2, PAR. 27, PAR. 28 UST. 1 I 2, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32 UST. 1, 2 I 3, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 42 UST. 3, PAR. 48, PAR. 51 UST. 2, PAR. 57 UST. 1, PAR. 66, DODANO: PAR. 11 UST. 13, PAR. 12 PKT 11, PAR. 17 UST. 5, PAR. 24 UST. 3, PAR. 41 UST. 4 SKREŚLONO: PAR. 74 UST. 3 I 42004-07-22 do dziś
407.07.2005 R., ZMIENIONO § 59 UST. 2.2005-10-24 do dziś
523-11-2007 § 5 UST. 2, § 10 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 11, § 12, § 15, § 16 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, § 17 UST. 1, § 19 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 20 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 21 UST. 1, UST. 3, § 22 UST. 1, UST. 3, § 23 UST. 1, UST. 3, § 25 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 26 UST. 7, UST. 8, § 27 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 28 WYKREŚLONY, § 29, § 30 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 31 WYKREŚLONY, § 33 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 35 UST. 1, UST. 2, § 37 WYKREŚLONY, § 38 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 42 UST. 3, § 44 UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 49 UST. 2, UST. 5, § 50 PKT 1, § 51 UST. 2, UST. 4, UST. 5, § 52 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 54 UST. 1, UST. 3, § 57 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 59 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 60 UST. 1, UST. 2, UST. 3.2008-03-06 do dziś
630.05.2008 R., DODANO W PAR. 25 UST. 7 I UST. 8; WYKREŚLONO W PAR. 26 UST. 7 I UST. 8; ZMIENIONO W PAR. 58 UST. 4.2008-07-23 do dziś
710.06.2013 R., DODANO: § 25, PKT. 9, PKT. 10, PKT. 11, PKT. 12, PKT. 13, PKT. 14, PKT. 15, ZMIENIONO § 25 PKT. 7 I 8.2013-08-01 do dziś
809.06.2016 ZMIANA PAR. 15 PKT.12016-10-24 do dziś
927.09.2018 R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAŹMIERCZAK2017-12-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-12-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-20 do dziś
21. NazwiskoCIACHURSKI2005-11-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU -ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ2005-11-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-22 do dziś
31. NazwiskoSZUMIGAŁA2002-10-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
41. NazwiskoKAŹMIERCZAK2002-10-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
51. NazwiskoMYDLARZ2002-10-31 do dziś
2. ImionaWANDA2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCKOWIAK2017-12-20 do dziś
2. ImionaEWA2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYDLARZ2017-12-20 do dziś
2. ImionaWANDA2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNYSZKA2014-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-23 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-04-23 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-04-23 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-04-23 do dziś
581 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-06-17 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
13data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
15data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
16data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
17data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
18data złożenia 15.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-20 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów